LIDER BIZNESU 7/2021

8 bliżej branży SEPTICOL to polska marka oferująca innowacyjne produkty dla nowoczesnego domu oraz zakładów pracy, dla których utrzymanie dobrego stanu zdrowia rodziny, społeczności i bezpieczeństwo związane z higieną jest priorytetem. Środki do czyszczenia i dezynfekcji SEPTICOL nie zawierają chloru . Poprzez zastosowanie sprawdzonych naukowo rozwiązań marka oferuje produkty, które dzięki łatwości zastosowania pozwalają na zadbanie o higienę i bezpieczeństwo w całym domu oraz miejscu pracy. Produkty SEPTICOL testowane są w specjalistycznych labo- ratoriach zarówno pod względem parametrów użytkowych, jak i skuteczności w odniesieniu do redukcji szkodliwych mikroorganizmów. Badania mikrobiologiczne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Odpo- wiednie raporty stanowią niezaprzeczalny dowód skuteczno- ści produktów marki SEPTICOL w zakresie dezynfekcji. CZY DEZYNFEKCJA JEST KONIECZNA? Zwykłe środki do czyszczenia stosowane są najczęściej na zabrudzone powierzchnie celem usuwania brudu i resztek jedzenia, które mogą stanowić pożywkę do rozwoju różnego rodzaju zarazków, ale tylko produkty do dezynfekcji zawierają substancje czynne, które mogą unieszkodliwiać drobno- ustroje chorobotwórcze takie jak wirusy, bakterie i grzyby. Produkty do dezynfekcji przeznaczone do powszechnego stosowania można zaliczyć do dwóch kategorii: • produktów do higieny osobistej człowieka, • produktów do dezynfekcji różnych powierzchni (są to środki dezynfekcyjne nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt). Stosowanie obydwóch rodzajów środków jest kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia poprzez zapobieganie rozprze- strzenianiu się chorobotwórczych drobnoustrojów. Produkty do higieny osobistej człowieka przeznaczone są do niszczenia lub ograniczania występowania mikroorga- nizmów celem utrzymania higieny ludzi. Stosowane są na skórze lub skórze głowy ludzi celem dezynfekcji. Najczęściej są to różnego rodzaju mydła antybakteryjne, płyny i żele do dezynfekcji. W zależności od zastosowanych substancji czyn- nych lub specyficznych form użytkowych, produkty te są sku- teczne w zwalczaniu bakterii powodujących nieprzyjemny W czasie, gdy pandemia uświadomiła nam, jak ważne są aspekty związa - ne z zachowaniem czystości, higieny osobistej, dezynfekcji powierzch - ni, z którymi stykamy się na tyle często, że mogą stanowić zagrożenie, mikrobiologiczne produkty dezynfekcyjne stają się niezbędnymi mate - riałami w każdym domu, firmie, biurze czy budynkach użyteczności publicznej. SEPTICOL w domu i wmiejscu pracy. Zawsze bezpiecznie TEKST i ZDJĘCIA: AGRECOL Sp. z o.o. zapach, infekcje skóry, zatrucia pokarmowe, choroby jelit oraz innych drobnoustrojów (wirusy, grzyby) powodujących powszechnie przenoszone choroby. CZY WIESZ, ŻE… Naukowcy udowodnili, że zarazki – bakterie i wirusy, w tym koronawirus, roznoszą się po domu najczę- ściej przez dotyk Produktydodezynfekcji różnychpowierzchni powinny być stosowane nawet po użyciu zwykłych środków do mycia lub czyszczenia. Powierzchnie takie jak podłogi, blaty kuchenne, blaty szafek i stolików w łazienkach, klamki w drzwiach, sedesy i zabawki dziecięce mogą być zanieczyszczone zarazkami, nawet kiedy nie posiadają widocznych zabrudzeń. CZY WIESZ, ŻE… Zgodnie z raportem WHO dotyczącym epidemicz- nego występowania zakażeń przewodu pokarmo- wego opublikowanym w 2003 r. 69% tych zakażeń było skutkiem przenoszenia zarazków poprzez zanieczyszczone ręce i powierzchnie

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz