Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 13 BLIŻEJ BRANŻY Zbiorowe dni otwarte firm hodowlanych pod nazwą FlowerTrials potwierdzi - ły ostatnio swoją mocną pozycję. To główna europejska impreza branżowa z 19-letnim stażem poświęcona roślinom balkonowo-rabatowym. Wydarze - nie odbyło się w dniach 14-17 czerwca w ponad 30 lokalizacjach w Holandii oraz Niemczech i prezentowało ofertę ponad 60 firm. TEKST i ZDJĘCIA: Alicja Cecot F lowerTrials 2022, podobnie jak wiele innych even - tów, zaistniały w tym roku „na nowo” po przerwie spowodowanej pandemią. Tym razem toczyły się w cieniu wojny w Ukrainie i napiętej sytuacji ekonomicz - nej producentów roślin, którzy są najważniejszymi adre - satami FT. Oprócz ogrodników, którzy przybyli z różnych stron konty - nentu, wśród zwiedzających znaleźli się przedstawiciele handlu detalicznego. Dla obu grup odbiorców Flower - Trials stanowią znakomity przegląd nowości odmiano - wych, a ponadto trendów i koncepcji marketingowych, które dotyczą kategorii rynkowych prezentowanych w ciągu czterech dni. W PEŁNI SEZONU, W PEŁNYM ROZKWICIE Koncept FlowerTrials polega na tym, by zademonstrować klientom „katalog na żywo” złożony z roślin balkonowo - -rabatowych. Dodatkowo, we właściwym okresie do ich oceny, gdy są w pełni rozwoju i kwitnienia. Jest to jedno - cześnie pokaz obrazujący stan produktów, jaki można by napotkać u klienta finalnego, a nie tylko na etapie sprze - daży detalicznej. Termin FT, jakkolwiek co do dat różni się z roku na rok, jest stały – to 24. tydzień roku, czyli druga dekada czerwca. Poza „rabatówką”, która dominuje w przedstawianym asortymencie, są też byliny i rośliny doniczkowe (prze - ważnie ozdobne z kwiatów). Slogan Where Plants Meet People , którym posługują się organizatorzy, streszcza ideę FlowerTrials jako prezenta - cji roślin, ale też spotkania networkingowego uczestni - ków branży. ZDROWA KONKURENCJA Te specyficzne dni otwarte, w których biorą udział firmy hodowlane działające na międzynarodowym rynku, orga - nizowane są wspólnym wysiłkiem tych podmiotów – co ciekawe, często na co dzień mocno ze sobą konkurujących. Vitroflora z Trzęsacza k. Bydgoszczy była jedynym polskim reprezentantem FlowerTrials 2022. Firma znana z produkcji materiałów wyj- ściowych do dalszej uprawy pokazała byliny –w Lisse, w swym holenderskim oddziale, który zyskała po przejęciu tamtejszego przedsię- biorstwa Alkemade

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz