Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 29 Seria EX Seria EX – obejmuje jedno - cylindrowe silniki średniej klasy charakteryzujące się doskonałymi osią - gami oraz trwałością. W tej klasie wybrać można jednostki omocy w zakresie 10,5–19 KM. Opcjonalnie dostępne w tej gamie są produkty z funkcją ReadyStart, czyli systemem automatycznego ssania, umożliwiającym łatwe odpalenie. Seria EXi Seria EXi – obejmuje dwu - cylindrowe jednostki w układzie widlastym. To zapewnia zdecydo - wanie większą moc maszyny. W standar - dzie znajdziemy też system smarowania ciśnieniowego podzespo - łówz filtrem oleju, podobny do tych występujących w samochodach, który zapewnia maksymalne smarowanie i długą żywotność silnika. Rozpiętość mocy w tym segmencie to 16–24 KM. Seria PXi Seria PXi – tu też mamy układ widlasty. W tym segmencie znajdziemy jednostki między 18–27 KM. Udoskonalone komponenty są niezwy - kle trwałe, a najwyższej jakości filtry powietrza, oleju i paliwa utrzymują silnik w czystości, znacząco wydłużając jego żywotność. W tej gamie produktów pojawia się także opcjonalnie technologia EFM, zapewniająca niezawodny rozruch w stylu samochodowym. Seria CXi Seria CXi – to dwucylindrowe jednostki w układzie widlastym do zastoso - wań profesjonalnych. Ta linia obejmuje jednostki w przedziale 20–27 KM, sprawdzi się szczególnie przy pracy, w której wystę - pują duże zanieczyszczenia. Cykloniczny 5-cio stopniowy sys - tem filtrowania powietrza chroni przed brudem i wydłuża żywotność silnika. W tych modelach system EFM występuje już w standardzie. VANGUARD, CZYLI AWANGARDA Przy omawianiu dedykowanych do kosiarek samojezdnych silników z pionowym wałem ze stajni Briggs & Stratton nie można pominąć linii Van - guard. Ta grupa o zastosowaniu profe - sjonalnym posiada własne serie produktowe. I to właśnie wśród nich znajdziemy jednostki o naj - większej mocy od 16 do 40 KM. Silniki Vanguard zaprojektowane zostały z myślą o zastosowaniu w naj - bardziej wymagających warunkach. Jed - nostki te wyposażone są w szereg zaawansowanych technologii i zintegrowanych komponentów, jednocześnie są lżejsze i bardziej kompaktowe niż produkty wiodących konkurentów. < Szukasz niezawodnego silnika Briggs & Stratton? Listę dystrybutorów Briggs & Stratton w Pol- sce znajdziesz na stronie www.chabin.pl. Tu także możesz dobrać i zamówić dowolny silnik. Firma Chabin jest centralnym dystry- butorem Briggs & Stratton w Polsce. Briggs & Stratton z siedzibą w Milwaukee/ Wisconsin (USA) jest największym na świecie producentem silników małolitrażowych. Jest także wiodącym producentem i sprzedawcą baterii litowo-jonowych, generatorów rezer- wowego systemu magazynowania energii, produktów do pielęgnacji terenów zieleni. Do marek własnych firmy należą: Briggs & Stratton, Vanguard, Ferris, Simplicity, Snap- per, Billy Goat, Allmand, SimpliPhi, Branco i Victa. Firma działa w ponad 100 krajach na sześciu kontynentach. Sterowanie cennym paliwem Producent silników opracował także elektronicz- ne sterowanie. To Electronic Fuel Management. Jakie daje nam korzyści? Dzięki niemu możemy zrezygnować z ręczne- go ssania i uruchomienie maszyny następuje w sposób analogiczny do samochodu – za po- mocą przycisku Start/Stop. Dzięki temu silnik jest zawsze gotowy do pracy, w każdych warunkach pogodowych. Mówimy tu o zakresie temperatur od -28 do + 50 st. C. GARDEN BIZNES

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz