Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 5 BLIŻEJ BRANŻY Już 17-19 listopada w Poznaniu odbędą się targi GARDENIA! Listopa - dowa edycja tego najważniejszego w branży ogrodniczej wydarzenia przyjmie formułę biznesową, jako salon kontraktacji ogrodniczych. Oferta wystawców skoncentruje się w szczególności na trendach i no - wościach branżowych, a wśród zwiedzających nie zabraknie przedsta - wicieli handlu i kadry zarządzającej z Polski i zagranicy. TEKST: Natalia Porożyńska ZDJĘCIA: fotobueno S zesnasta już edycja targów GARDENIA skierowana jest w szczególności do profesjonalistów branży ogrodniczej, którzy w atmosferze biznesowych rozmów z sukcesem zaplanują działania swoich przed - siębiorstw w 2023 roku. Spotkanie przeznaczone jest do wszystkich sektorów branży, z dużym naciskiem na te kon - traktujące pod koniec roku: sieci, centra i hurtownie ogrod - nicze, sieci DIY, właścicieli i zarządców szkółek i gospo - darstw ogrodniczych, dealerów maszynowych, a także kwiaciarni i szkół florystycznych. 25-LECIE PSCO NA TARGACH GARDENIA Istotnym aspektem tegorocznych targówGARDENIA będzie silniejsza niż dotychczas obecność centrów ogrodniczych, przede wszystkich tych zrzeszonych w Polskim Stowarzy - szeniu Centrów Ogrodniczych oraz Grupie Zakupowej DCO. PSCO w czasie targów GARDENIA świętować będzie swoje 25-lecie. Z tej okazji w czasie targów odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia oraz uroczysta kolacja dla właścicieli centrów ogrodniczych. Kontraktacje, biznes i nowe możliwości – targi GARDENIA 2022 program Hosted Buyers maksymalnie ułatwia organiza - cję zagranicznych wizyt poprzez zainicjowanie kontaktu i pokrycie kosztów podróży i noclegu. Program Hosted Buyers obejmie w szczególności kon - takty w: Wielkiej Brytanii, Litwie i Łotwie, krajach skan - dynawskich. Ponadto zagraniczni agenci współpracujący z Grupą MTP aktywnie budują siatkę kontaktów i pozyskują nowe grupy zwiedzających, między innymi z Japonii, Chin, Indii, Paki - stanu, a także krajów Beneluxu. < Tylko do 9 września gwarancja naj - lepszej ceny powierzchni wysta - wienniczej i pierwszeństwo w loka - lizacji! POLSKI POTENCJAŁ, ZAGRANICZNE KONTAKTY Spotkanie przedstawicieli branży ogrodniczej na Między - narodowych Targach Poznańskich to nie tylko przestrzeń dla relacji na rodzimym gruncie. To również doskonała szansa na rozpoczęcie handlowych kontaktów z zagranicz - nymi dostawcami i odbiorcami. Prowadzony w tym celu Targi GARDENIA odbędą się 17-19 listopada 2022 r. w Poznaniu, ponownie łącząc reprezentantów wszystkich sektorów branży ogrodniczej i dając siłę napędową dla ich rozwoju na kolejne miesiące. Pawilony 5, 5A oraz 6 będą wypełnione zielonymi inspiracjami, nowościami produktowymi i najnowo- cześniejszymi rozwiązaniami w duchu eko. Zgłoszenia wystawców przyjmuje Aleksandra Konopa tel. +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz