LIDER BIZNESU 8/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 9 BLIŻEJ BRANŻY Opryskiwacze w całej strukturze sprzedaży w sklepach i centrach ogrod - niczych to bardzo wąska grupa asortymentowa, co nie znaczy, że nie jest ważna. Jak spojrzeć jednak na tę kategorię z punktu widzenia właściciela sklepu, sprzedawcy? Skuteczna sprzedaż opryskiwaczy N ajlepiej, by produkty te przynosiły zyski, dobrze roto- wały i nie zalegały na półce.Sprawiały,że klient będzie zadowolony i będzie polecał punkt, gdzie dokonano zakupu oraz wracał po następne zakupy. Należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, miejsce i ekspozycję. Klient najpierw interesuje się środkową półką, równocześnie tą znajdującą się na poziomiewzroku.Towłaśnie tampowinny stać „najbardziej wartościowe produkty”. Towary umieszczone na najniższych półkach generują najmniejszą sprzedaż. Dla- tego dolne półki są idealne dla towarów ciężkich, o dużych gabarytach.Ma to też jeszcze jedną ważną zaletę: klient może je stamtąd łatwo zabrać, bez obawy, że spadną mu one na głowę, a że większość osób to wzrokowcy…Cóż,wnioski nasu- wają się same. Porządek na półce korzystnie działa na odbiór towarów przez klientów, w szczególności tych z wyższej półki cenowej. Chęt- niej po te produkty sięgają i je kupują. Produkt oraz akcesoria do niego muszą być widoczne w zależności od możliwości powierzchni danego obiektu: w sklepach samoobsługowych ustawione tematycznie, w mniejszych punktach, gdzie jest mniej miejsca – ustawione w jednej grupie, a nie porozrzu- cane po całym sklepie. Jak wiadomo, dużo trudniej sprzedaje się produkty, których nie widać. Po drugie, sąsiedztwo produk- tów, które wpływają na zwiększenie sprzedaży. W przypadku opryskiwaczy są to środki ochrony roślin. FUNDAMENTSPRZEDAŻY Jak już spełnione są te warunki, to pozostaje jeden najważ- niejszy: personel z wiedzą na temat produktów i ich zasto- sowania. Profesjonalne doradztwo jest kluczowe. Ponieważ opryskiwacze najczęściej kupowane są na kilka lat, ważnym elementem w ich sprzedaży jest zapewnienie dodatkowych akcesoriów, które chętnie są dokupowane w miarę zwiększa- nia lub zmian zakresów przeprowadzanych oprysków.Dlatego bardzo istotne znaczenie ma sposób sprzedaży opryskiwaczy. Podczas tej czynności przede wszystkim należy rozpoznać potrzeby klienta.Do jakiego rodzaju opryskówchce on używać opryskiwacza, jaka powierzchnia będzie opryskiwana i jaka częstotliwość. Odpowiedni dobór opryskiwacza: małego ręcz- nego typu Master lub akumulatorowego – typu Next 3000, który idealny będzie do małych przydomowych rabat, pod- wyższanych grządek, warzywników czy roślin balkonowych. Niezawodnym starterem natomiast, czyli produktem, który kupowany jest na początku inwestycji lub jako drugi produkt, gdzie nie ma jeszcze ogrodu, ale już są rośliny lub chwasty, TEKST i ZDJĘCIA: Marolex Sp. z o.o. które trzeba opryskać, jest opryskiwacz ciśnieniowy Hobby, ponieważ w łatwy sposób z czasem można go rozbudować w zależności od potrzeb. W przypadku, kiedy klient ma ogród z trawnikiem i przeprowadza na nim zabiegi oprysku, korzyst- nie będzie zaproponować taki opryskiwacz,którego nie trzeba nosić, ponieważ jest na kółkach i w tym przypadku najlep- szy byłby ręczny opryskiwacz Movi lub akumulatorowy Vx. Wówczas można od razu zaproponować lancę rzędową, która znacznie skraca czas przeprowadzania zabiegów i podnosi ich dokładność. Jeżeli natomiast klient potrzebuje opryskiwacza, z którym musi się przemieszczać po nierównym terenie, to może to być ręczny opryskiwacz Profession, jeden z akumu- latorowych Fx lub plecakowy Rx. Również w tym przypadku pokazanie dodatkowych dysz oraz lanc jest bardzo wskazane. Zadbanie o to, aby klient dowiedział się, że w ofercie posia- dają Państwo dodatkowe akcesoria i jakie przynoszą korzyści sprawi, że prawdopodobnie klient wróci do Państwa po ich zakup. Należy opowiadać i pozwalać na to, by klienci mogli zapoznać się z produktem, przymierzyć się do niego. Bez pro- fesjonalnego doradztwa trudno sprzedać produkty,zwłaszcza te wwyższych cenach. WSPARCIESERWISOWE W przypadku opryskiwaczy istotne też jest wsparcie serwi- sowe. Przede wszystkim obejmuje ono posiadanie w ofer- cie akcesoriów oraz części i zestawów naprawczych. Ideal- nie byłoby też zapewnić zaplecze serwisowe. Produkty te, jak większość urządzeń, wymagają regularnej konserwacji, dzięki temu działają bez zarzutów przez wiele lat. Oferowanie tego typu usług ma coraz większe znaczenie. Jeśli w punkcie sprzedaży nie ma możliwości zapewnienia zaplecza serwiso- wego, to ważne, aby takie wsparcie było zapewnione przez producenta. Każdy sprzedawca doskonale wie, że najbardziej jest ono potrzebne w okresie wiosennym, kiedy konieczne staje się przeprowadzanie zabiegów. Wówczas liczy się czas, a klienci są niecierpliwi i oczekują rozwiązania problemu od ręki. W takim to czasie wsparcie sprzedawców odgrywa ogromną rolę. W taki sposób, dbając o szczegóły, z dużym prawdopodobień- stwem możemy stwierdzić, że produkty będą się sprzedawały i przynosiły odpowiednie zyski.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz