LIDER BIZNESU 8/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 11 B LIŻEJ BRANŻY P remierowa edycja ARENY KRAJOBRAZU odbyła się 13 i 14 lutego 2020 r. Była to wyśmienita okazja, by spotkać w jednym miejscu wybitnych projektantów, architektów krajobrazu z Polski i zagranicy. Na wydarzenie złożyły się: prezentacje, prelekcje, pokazy i warsztaty pro- wadzone na kilku scenach w pawilonie będącym częścią Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2020 na terenie Mię- dzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarze- nie było skierowane do architektów krajobrazu, przedstawicieli branży ogrodniczej oraz do tych profesjonalistów, którzy specjalizują się w zakła- daniu i pielęgnacji tere- nów zieleni. Wśród gości ARENY KRAJOBRAZU liczne grono stanowili hobbyści, którzy mają swoje ważne miejsce w strategii tego wydarzenia. PROJEKTOWANIE W PRAKTYCE Jednym z głównych celów ARENY KRAJOBRAZU jest wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi grupami zawodowymi. To najlepsza, zdaniem organiza- torów, formuła pozwa- lająca na inspirację i dostarczenie warto- ściowej wiedzy opartej o praktykę. Cel ten został osią- gnięty podczas pre- mierowej edycji ARENY KRAJOBRAZU. Wykłady, warsztaty i kilkanaście godzin praktycznych pokazów cięcia i pielę- gnacji drzew i krzewów Pierwszego dnia ARENY KRAJOBRAZU zaplanowano m.in. prezentacje gości specjalnych z całej Europy. Wśród gości zagranicznych wystąpią: Taina Suonio z Finlandii, Anca Panait z Wielkiej Brytanii i Rumu - nii, Bernd Franzen z Niemiec oraz Hexian Jin z Chin

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz