LIDER BIZNESU 8/2021

14 BLIŻEJ BRANŻY Ostatnie lata to czas dy - namicznego rozwoju no- wych technologii nie tylko w branżach elektronicz - nych, IT i pokrewnych, ale również w gałęziach prze - mysłu związanych z me - chaniką i budową maszyn. To także czas natychmia - stowych reakcji na global - ne trendy, szczególnie te odpowiadające na kwestie ochrony środowiska natu - ralnego i ekonomii. U rządzenia oparte o silniki elektryczne, niejedno- krotnie zasilane przez wysokowydajne baterie, pojawiają się coraz częściej w ofercie wiodących firm w różnych branżach. Małe spalinowe silniki przemy- słowe nadal jednak pozostają niezastąpionym elemen- tem maszyn w wielu sektorach. Idealnym na to przykła- dem jest branża budowlana. Zagęszczarki płytowe, przecinarki do betonu czy asfaltu, pompy i wiele innych to urządzenia niezbędne przy małych i średnich robotach budowlanych. Innym nie- zwykle ważnym przenośnym urządzeniem jest rów- nież agregat prądotwórczy, dzięki któremu małe ekipy budowlane mogą realizować zadania w każdym terenie. Większość tego typu sprzętów jest napędzana przez sil- niki spalinowe. Specyfika warunków pracy sprzętu wykorzystywanego w branży budowlanej sprawia, że ich silniki pracują w wyjątkowo trudnym środowisku — niejednokrotnie zapylone, wilgotne, eksploatowane w maksymalnym zakresie i narażone na inne nieprzewidywalne okolicz- ności. Dlatego tego typu urządzenia powinny być wypo- sażone w wytrzymałą jednostkę napędową, która spraw- dza się w ekstremalnych warunkach. DO ZADAŃ SPECJALNYCH Amerykańska firma Briggs & Stratton, jeden z wiodących Briggs & Stratton VANGUARD – silniki do „zadań specjalnych” TEKST i ZDJĘCIA: chabin.pl producentów jedno- i dwucylindrowych silników w tym segmencie, zaprojektowała od podstaw całą linię jed- nostek do „zadań specjalnych”. Vanguard™ to marka silników profesjonalnych Briggs & Stratton, znana i doceniana nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Inży- nierowie producenta z Milwaukee prace nad nowymi silnikami rozpoczęli od zapytania użytkowników, czego oczekują od profesjonalnych jednostek napędowych i na tej podstawie ruszył proces tworzenia zupełnie nowej jakości. Jednym z podstawowych wymogów dla nowej linii sil- ników było wydłużenie czasu pracy między serwisami. W odpowiedzi na te potrzeby jednocylindrowe silniki Vanguard serii 160, 200, 300 i 400 mają dwukrotnie* dłuższy interwał pracy pomiędzy koniecznymi czynno- ściami obsługowymi – wymiana wkładu filtrującego co 600 godzin, a oleju – co 200 godzin. W praktyce dla użytkowników oznacza to znaczące skrócenie prze- stojów w pracy maszyn, związanych z koniecznymi przeglądami. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom i rygo- rom technologicznym podczas produkcji, co przy okazji wpływa pozytywnie na aspekt nie tylko ekonomiczny, ale i ekologiczny. Silniki Vanguard serii od 160 do 400 spełniają standardy emisji EPA Stage 5*. Tak zwany ślad węglowy jest dużo mniejszy.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz