LIDER BIZNESU 8/2021

18 BLIŻEJ BRANŻY Krajowy lider na rynku produkcji nasion – W.Legutko Przedsiębiorstwo Ho - dowlano-Nasienne Sp. z o.o. – zmienia wizerunek. Jest to efekt sześciu miesięcy pracy, czterdziestu pięciu godzin nagrań wideo oraz sześciuset artboardów. Jakie znaczenie niesie ze sobą inwestycja w markę i czy warto lokować pieniądze w nowy wizerunek? MOTYWACJADOZMIAN: „MARKAJESTPEWNAJAKSŁOŃCE” W PRL-u wszyscy chcieli mieć swoje Wranglery, w latach dziewięćdziesiątych – buty Nike. Czy rosnący trend ogrod- niczy DIY w połączeniu z konsekwentną pracą nad rozwo- jem własnej marki pozwoli zbudować równie silny brand w polskim nasiennictwie? – Dotąd inwestowaliśmy przede wszystkim w infrastrukturę, czyli zakład produkcyjny i ciągi technologiczne oraz w zespół naszych pracowników.Te dzia- łania oczywiście na przestrzeni ponad 30 lat budowania biznesu miały i mają nadal istotne znaczenie. Dzisiaj rozu- miemy jednak, że marka jest jak odnawialne źródło ener- gii w przyrodzie. To inwestycja niewyczerpywalna i trwała. Dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie wizerunku – mówi Joanna Legutko, wiceprezes zarządu spółki. W.Legutko od kilku lat prowadzi proces transformacji, dyna- micznie się rozwija, odpowiada na kolejne wyzwania rynku, wychwytuje szanse rozwojowe, dokonuje typowej dla pol- skich biznesów rodzinnych zmiany pokoleniowej, łącząc siłę doświadczenia i konsekwencji biznesowej założyciela z siłą intuicji i otwartością na zmiany pokolenia sukcesorów – mówi Małgorzata Kuik, partner w Grant Thornton, firmie doradczej,która wspomaga W.Legutko w procesie zmian stra- tegicznych. Zmiana wizerunku jest ściśle powiązana z ambi- cjami rozwojowymi spółki,planami ekspansji,byciem liderem branżowym i kreatorem nowych rozwiązań na hobbystycz- nym rynku ogrodniczym, czyli nową strategią rozwoju w per- spektywie najbliższych lat. TEKST i ZDJĘCIA: W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. „Firma jest jak roślina – potrzebuje opieki i stymulacji do wzrostu”. Lider rynku nasion odważnie zmienia wizerunek ANALIZAWYJŚCIOWA I DIAGNOZA: „LIFTINGPOTRZEBNYODZARAZ” W procesie diagnostycznym zrealizowanym przez Grant Thornton, który działał wraz ze swoimi partnerami w pro- cesach zmian firmami eFresh i Edisonda, przeprowadzi- liśmy dokładną analizę potrzeb naszych klientów, prze- analizowaliśmy trendy rynkowe oraz przypatrzyliśmy się działaniom komunikacyjnym i wizerunkowym naszych konkurentów. Otrzymaliśmy obiektywny ekspercki obraz naszej pozycji na mapie graczy rynkowych. Silna pozycja producenta i dostawcy, rozbudowane portfolio produk- towe, wysoka jakość produktów, szeroka sieć partnerów handlowych – czy to wystarczy dla zrealizowania ambit- nej strategii rozwoju? – Wspólnie uznaliśmy, że przyszedł czas na markę. Chcemy, by nasi klienci kupowali „nasiona W. Legutko”, a nie po prostu „nasiona”. Jesteśmy w kluczo- wym momencie strategicznym, dla którego lifting dotych- czasowego wizerunku to prawdziwe „must have”, bo zależy nam na dalszej dynamicznej ekspansji. ®

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz