LIDER BIZNESU 8/2021

48 Krok po kroku zbuduj swój ogród – część 2 – opracowanie projektu Opracowanie projektu ogrodu to proces złożony, wymagający przemyślenia i zaangażowania. Bez wątpienia jednak ułatwia pracę na etapie wykony - wania ogrodu. D roga do ostatecznego projektu składa się z kilku odrębnych etapów, które warto przejść, aby otrzymać pełnowartościowy materiał, przydatny do dalszego wykorzystania. W przypadku mojej inwestycji mam to już za sobą, więc w skrócie mogę przedstawić, jak to przebiegało. Wstępem do projektu było oczywiście znalezienie firmy pro- jektowej, czyli dobór osób, które podejmą się realizacji zapla- nowanego zadania. Zdecydowałem się na działanie dwu- torowe, rozdzielenie ról, a tym samym dobór projektantów pozwalający w pełni wykorzystać ich możliwości. I tak opra- cowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodu oraz projekt nasadzeń powierzyłem firmie projektowo-wykonaw- czej, z kolei w części architektonicznej, doborze nawierzchni i materiałów, które stworzą szkielet ogrodu, obsadziłem biuro projektowe producenta kostki brukowej – firmę Bruk- -Bet. Uważam,że to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala w pełni wykorzystać wiedzę, potencjał techniczny i możliwo- ści poszczególnych jednostek. ODOGÓŁUDOSZCZEGÓŁU Krok pierwszy całego procesu to spotkanie z projektantami, w moim przypadku firmą Quercus Mikołajczyk, na którym nastąpiło omówienie moich preferencji, poznanie oczekiwań, a także wstępne określenie stylu przyszłego ogrodu. Z góry określiłem, że projekt ogrodu ma być spójny z nowoczesną bryłą budynku, ponadto oparty na prostych, geometrycznych i prostopadłych formach. Efektem ustaleń było opracowanie przez projektantówdwóch wersji wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu, któ- rych omówienie było tematem kolejnego spotkania. Z kolei to zaowocowało stworzeniem koncepcji ostatecznej, która tak naprawdę odzwierciedlała wszystkie moje wyobrażenia o przyszłym ogrodzie. WSTĘPDODALSZYCHPRAC Mimo że koncepcja wyglądała jak pełnowartościowy pro- jekt, to był to tylko wstęp do kolejnych, konkretnych prac. A te poprzedziło spotkanie terenowe na działce, na którym autorka koncepcji –Olga, przekazała ją kolejnej projektantce – Kornelii, tym razem z ramienia marki Bruk-Bet, która była odpowiedzialna za stworzenie konkretnego już projektu nawierzchni, tarasów, ogrodzeń, murków i obrzeży, a zatem za dobór konkretnych materiałów do koncepcji ogrodu, którą już POZIOM WYŻEJ TEKST i ZDJĘCIA: Tomasz Szostak Z OGRODEM NA TY posiadałem. Przy okazji spotkania omówiliśmy więc również możliwości i ofertę materiałową, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w opracowanej koncepcji architektonicznej. Muszę jednak wspomnieć, że spotkanie terenowe możliwe było dzięki wybranemu przeze mnie pakietowi projektowemu PRESTIGE 3D, który w ofercie producenta jest bezzwrotny, natomiast poza opracowaniem płaskim (2D), obejmuje rów- nież wykonanie wizualizacji przestrzennych (3D). PEŁNAPERSONALIZACJA Dodam, że w toku powstawania koncepcji było jeszcze kilka telefonicznych konsultacji i mailowego przesyłania warian- tów. Jak wszystkie wcześniejsze prace projektowe i spotkania, przebiegały one w konkretnej,merytorycznej, a przy tymmiłej atmosferze. Ostateczna koncepcja architektoniczna znalazła również odzwierciedlenie w opracowanych przez projek- tantkę wizualizacjach przyszłego ogrodu, co pozwoliło zobra- zować i unaocznić wszystkie wcześniejsze prace. Muszę przyznać,że efekty przerosłymoje najśmielsze wyobra- żenia,mimoże był to dopiero projekt architektoniczny,azatem przedstawiający architekturę i zagospodarowanie przyszłego ogrodu. Nie był to jeszcze projekt nasadzeń, a te widoczne na wizualizacjach wstawione były tylko poglądowo. Te właściwe zrobi projektantka pierwszej firmy,która rozpoczęła i zakończy cały projektowy proces. Jak będzie to wyglądało, przedstawię już w toku budowy ogrodu. Tymczasem raz jeszcze chciałbym podkreślić,że ten omówionywwielkim skrócie proces projek- towy to bardzo ważny etap budowy ogrodu. Zdecydowałem się na projekt nowoczesny, który nawiązuje do nowoczesnego charakteru budynku, a także miejskiego krajobrazu. Każdy natomiast na moim miejscu może zdecydować się na projekt w stylu, który najbardziej odpowiada jego preferencjom.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz