LIDER BIZNESU 8/2021

4 Najlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego w Polsce i jego motorem napędowym są innowacje! Dlatego, aby je promować i wyróż - nić najbardziej oryginalne pomysły i nowatorskie rozwiązania na rynku kreujące trendy, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy w każ - dym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. Ósmy certyfikat Lide - ra Trendów przyznajemy firmie Stiga Sp. z o.o. za innowacyjnego robota koszącego Stig-A. S tig-A to w pełni autonomiczny robot koszący, obsłu- gujący obszary do 5 tys. m². W przypadku Stig-A nie ma potrzeby montażu przewodów w ziemi, dzięki czemu instalacja i wszelkie zmiany w układzie ogrodu nie stanowią problemu, ponieważ dokonywane są z poziomu smartfona! System zatrzymania awaryjnego oraz dodat- kowy kluczyk bezpieczeństwa gwarantują najwyższe standardy pracy. Wszystkie czynności związane z robotem odbywają się poprzez aplikację, a dokładność nawigacji wynosi 1-4 cm, dzięki w pełni opatentowanej technolo- gii STIGA AGS, opartej na rozwiązaniu RTK GPS, łączącym Robot koszący nowej generacji Stig-A LIDER TRENDÓW sieć 4G, specjalne algorytmy oraz chmurę danych, zapew- niając nieprzerwaną pracę. System tnący wyposażony w 6 noży oferuje wydajność oraz oszczędność. Idealnie wywa- żona konstrukcja oraz miękki gumowy bieżnik kół pozwa- lają obsługiwać tereny o nachyleniu do nawet 50% (27°), dzięki czemu duże pochyłości w ogrodach nie są żadnym problemem, a obudowa robota charakteryzuje się dosko- nałą izolacją akustyczną. Stiga Sp. z o.o. stiga.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz