LIDER BIZNESU 8/2021

64 Śródziemnomorski powiew natury – James Basson James Basson to urodzony w Wiel - kiej Brytanii projektant ogrodów. Absolwent University of Greenwich w dziedzinie projektowania ogro - dów. Praktykę zawodową rozpoczął w 1998 r. Wkrótce potem przeniósł się na południe Francji, gdzie wraz z żoną Helen założył swoje studio projektowe pod nazwą Scape De - sign. Od lat specjalizuje się w na - turalistycznych suchych i zrówno - ważonych ogrodach. W ybór miejsca zamieszkania bez wątpienia był inspirowany pasją Jamesa Bassona do naturalnego krajobrazu. Jednym ze znaków rozpoznawczych jego twórczości jest zamiłowanie do używania naturalnych materiałów oraz współpracy z lokalnymi rzemieślnikami przy tworzeniu ogrodowych założeń. Scape Design, jego studio projektowe, specjalizuje się w zrównoważonych, ekologicznych i niewymagających kon- serwacji ogrodach. Od ponad 20 lat zainspirowani natural- nym krajobrazem projektanci używają starannie wyselekcjo- nowanej palety roślin, która jest doskonale dostosowana do każdego indywidualnego ogrodu. SIŁABIORÓŻNORODNOŚCI Dla Jamesa i jego zespołu największym źródłem inspiracji jest krajobraz naturalny. Patrząc na bioróżnorodność roślin i wzajemne oddziały- wanie elementów, są oni w stanie zobaczyć, jakie kombinacje i pro- porcje działają, i jak je zastosować w projek- cie, aby stworzyć kli- mat projektowanego miejsca. Tam gdzie to możliwe, łączą lokalne materiały i rzemiosło TRENDY TEKST i ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski we współczesną oprawę. Usytuowanie odpowiednich roślin we właściwym miejscu zmniejsza potrzebę ich pielęgnacji, zapotrzebowanie na wodę i środki ochrony, dzięki czemu ogrody te są tak zrównoważone pod względem biologicz- nym, jak to tylko jest możliwe. NATURALISTYCZNE PODEJŚCIE Główna uwaga Bassona koncentruje się na badaniu lokal- nych warunków i roślin pod kątem potencjalnego wyko- rzystania ich oraz ograniczenia pielęgnacji do absolutnego minimum. Jego suche ogrody nie wymagają uszlachetniania gleby, rośliny dobierane są do mikroklimatu i nie są podle- wane po wstępnym posadzeniu. Jego projekty oparte są o sezonową zmienność kolorów w krajobrazie, promują naturalistyczne, złożone schematy nasadzeń bez określonego regularnego, formalnego wzoru. James podkreśla w wielu wypowiedziach, że for- malne schematy lekce- ważą zastany mikroklimat, co znacząco wpływa na kondycję takich rozwiązań. Nakłania do odtwarzania natury z wykorzystaniem bądź też tworzeniem stru- mieni naśladujących natu- ralistyczne cieki wodne Jamesa Bassona często opisuje się w literaturze jako przykład przedstawiciela mistrzowskiego ogrodnictwa śródziemnomorskiego, które utrwala relacje między ludźmi a ich środowiskiem. Relacje testowane w aspekcie kulturowym przez tysiącle - cia śródziemnomorskiej historii kultury

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz