LIDER BIZNESU 8/2021

6 BLIŻEJ BRAN ŻY Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywanie trwałych relacji to najważniejsza wartość spotkań targowych. W szczególności dotyczy to branż pełnych potrzeby inspiracji, nowości, doskonalenia i dynamicznych trendów, a bez wątpienia takimi są sektory: ogrodniczy i florystyczny. Stworzenie przestrzeni do tej wymiany to fundamentalna funkcja targów GARDENIA i jesteśmy dumni z tego, jak wielu profesjonalistów czerpie wymierne korzyści z tej możliwości. W ydarzenia ostatnich miesięcy związane z pan- demią przeformułowały oblicze spotkań biz- nesowych na wszystkich polach działalności. Oczywiście, również branża targowa otrzymała mocny bodziec – jak łączyć profesjonalistów, żeby nie stracić siły targowych okoliczności? TARGI HYBRYDOWO? – ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH PROFESJONALISTÓW Jak wiele aspektów funkcjonowania biznesu, tak i spo- tkania targowe znalazły swoje odzwierciedlenie w prze- strzeni Internetu. Dzięki wdrożeniu platformy spotkań online GRIP jako integralnej części Targów GARDENIA, umożliwiamy wystawcom nie tylko zwiększenie ilości punktów dotarcia do zwiedzających, ale i dajemy szansę na spotkania, które nie mogłyby się odbyć na żywo. Platforma GRIP to lustrzane odbicie Targów przenie- sione do świata cyfrowego. Wystawcy nie tworzą w nim stoisk, a profile firm, w których zawierają informacje o swojej działalności. Dzięki rozbudowanemu systemowi filtrowania i wyszukiwania zwiedzający mogą znaleźć każdego wystawcę z interesującą ofertą. Znalezienie wystawcy w platformie umożliwia umówienie spotkania – tym korzystniej, że rozmowa odbywa się w komforto- wych warunkach, zawsze 1:1. Możliwości spotkań to nie jedyna korzyść platformy online. Dzięki niej zorganizujemy konferencję dla profe- sjonalistów przebywających w każdym miejscu na Ziemi! Owocne spotkania branży ogrodniczej – GARDENIA 2021 TEKST: Natalia Porożyńska , ZDJĘCIA: Fotobueno Tegoroczna ARENA KRAJOBRAZU, która łączy największe gwiazdy światowego formatu w tytułowym obszarze, zgromadzi wszystkie osoby głodne wiedzy i inspiracji w projektowaniu ogrodów. Transmisje z prelekcji będą dostępne w tym samym czasie, kiedy oglądać je będą uczestnicy Targów na żywo. BEZPIECZNIE, SKUTECZNIE, EFEKTYWNIE Wyjście spotkań targowych poza mury pawilonów wystawienniczych to ogromny krok dla wszystkich zain- teresowanych stron. Dla samych Targów – bo działal- ność wyszła poza standardową przestrzeń i otworzyła nowe możliwości współpracy z uczestnikami wydarzeń. Dla wystawców – bo mają możliwość dwutorowego, hybrydowego prezentowania swojej oferty i zwiększe- nia szans biznesowych o osoby, które fizycznie nie mogą pojawić się na Targach. Na końcu, lecz nie mniej istotnie, dla zwiedzających – mogą uzupełnić lub zastąpić swoją obecność stacjonarną o aktywności online.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz