Lider Biznesu 8/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 33 GAR DEN BIZNES REKLAMA WYSOKA TRAWA IM NIESTRASZNA Adam Olender Manager Produktu, Aries Power Equipment – generalny dystrybutor karczownic Orec i kosiarek Walker w Polsce Jednym z wyzwań w zarządzaniu dużymi po- wierzchniami zieleni w ogrodach i parkach jest między innymi sprawne koszenie trawy. Specyfika tego typu przestrzeni powoduje, że koszenie prze- prowadzane jest znacznie rzadziej niż w ogrodach prywatnych, czego następstwem jest wysoka trawa. Do jej koszenia potrzebne są odpowiednie kosiarki, które zapewnią szybkie i dokładne koszenie, zebra- nie pokosu do pojemnego kosza. W tej branży liczy się przede wszystkim czas, organizacja pracy, park maszynowy i rentowność realizowanych zadań. Na krajowym rynku pojawiły się nowe japońskie kosiarki traktorowe przeznaczone do profesjo- nalnego koszenia wysokich traw i chwastów oraz amerykańskie kosiarki z wygodnym kosiskiem przednim. Wyposażone są w silniki spalinowe dużej mocy, wydajne i trwałe ostrza, pojemne kosze oraz w wiele nowoczesnych rozwiązań zapewniających maszynom wieloletnią żywotność. Przy przesadzaniu drzewa zawsze traci się część korzeni, dla- tego bez przycięcia korony istnieje ryzyko, że będzie ona zbyt duża w stosunku do ograniczonej bryły korzeniowej. Bardzo często pierwsze cięcie jest wykonane jeszcze na terenie szkółki, w której rosło podczas przygotowania drzewo do sadze- nia. Jeśli cięcie nie zostało przeprowadzone na terenie szkółki, a drzewo straciło dużą część systemu korzeniowego, koronę należy przyciąć, ale maksymalnie o 25%. Cięcie ma na celu zmniejszenie wielkości korony (przycina- nie z zewnątrz), a nie prześwietlanie. Podczas pierwszego cięcia należy również usunąć gałęzie, które zostały złamane lub uszkodzone podczas transportu lub sadzenia. Drzewa po posadzeniu i pierwszym cięciu przycinamy po trzech latach, z wyjątkiem pędów wyrastających z pnia i odrostów korzeniowych, które muszą być na bieżąco usuwane. W zależ- ności od kondycji drzewa wskazane jest regularne przeprowa- dzanie cięć sanitarnych i usuwanie suchych gałęzi. W miarę konieczności wskazane jest też wykonanie regularnych cięć technicznych. POPRAWA STABILNOŚCI I ZDROWOTNOŚCI Jeśli drzewa są opalikowane, wówczas należy kontrolować stan palików, rygli, taśm. W przypadku ich uszkodzenia należy wymienić zniszczone paliki, poprawić wiązania, rygle. Kiedy drzewa będą już stale ukorzenione, wówczas można zdemon- tować paliki. Przez cały czas kontrolujemy zdrowotność drzew oraz wykonu- jemy zabiegi ochrony roślin. Pielęgnacja powinna obejmować również zimową ochronę drzew przed solą oraz aerozolem solnym, czemu sprzyja montaż mat sło- miano-foliowych orazmontaż osłon na koronach drzew. <

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz