Lider Biznesu 8/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 5 BLIŻEJ BRANŻY W Poznaniu pełną parą idą przygotowania do jesiennych targów GARDENIA, które odbędą się 17-19 listopada na terenach MTP. Tydzień przed tym oczekiwanym przez branżę wyda- rzeniem odbędą się w Bolonii międzynarodowe targi EIMA (9-13 listopada). Włosi zmodyfikowali nieco ofertę i w ramach tej wystawy tworzą nowe wydarzenie o nazwie „Garden E-motion”. Chcą w nim wyodrębnić ofertę maszyn i urządzeń dla ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Te pokazy odbędą się na powierzchni ponad 1 ha w formie statycznej plus 2 tys. m 2 terenów zieleni, zaaranżowanych w tor z zakrętami i wzniesieniami. Mocno rozbudowana ma być też oferta sprzętu akumulatorowego. Przy okazji przygotowań do EIMA, opublikowano także ciekawe dane statystyczne Comagarden – stowarzysze- nia producentów sprzętu ogrodniczego i krajobrazowego w słonecznej Italii. Czytamy w nich, że po boomie w pierw- szej połowie 2021 roku (+33,7%), dane za pierwszą połowę 2022 r. wskazują na spadek o 13,6%. Sprzedaż kos mecha- nicznych spadła o 10,3%, pił łańcuchowych o 12,9%, dmu- chaw o 0,7%. Największe spadki odnotowano w przypadku: • kosiarek do trawy (-21%), • hobbystycznych kosiarek samojezdnych (-22,1%), • profesjonalnych kosiarek samojezdnych (-67%), • nożyc do żywopłotu (-20,4%), • podkaszarek (-16,8%). W segmencie kosiarek rośnie zainteresowanie robotami i sprzętem akumulatorowym. Niestety, zakupy robotów koszących spadły o 0,2%, a maszyn zasilanych akumulato- rowo o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego. Spowolnienie rynku odnotowane w pierwszej połowie 2022 roku wynika częściowo z naturalnej korekty po zeszło- rocznym wzroście, a częściowo z braku maszyn na rynku Bolonia: sprzęt ogrodniczy na poligonie EIMA 2022 w związku ze spowolnieniem tempa produkcji – wyjaśnił na konferencji prasowej Renato Cifarelli, prezes Comagar- den. Dodał jednak,że cena gazu ziemnego wzrosła we Wło- szech średnio o 371%, cena ropy Brent o 47%, stal i two- rzywa sztuczne podrożały 20%.To nieuchronnie wpływa na finalną cenę sprzętumechanicznego,a zatemna ostateczną decyzję zakupową klienta. < Piotr Łuczak Nowy portal wsparcia polskiego eksportu Niedawno ruszył rządowy portal kierowany do świata polskiego eksportu www.trade.gov.pl . Oprócz informa- cji, takich jak: przewodnik eksportera, centrum wspar- cia, kalendarium, można również przeczytać, jak ważne jest uczestnictwo firm w targach dla rozwoju biznesu. Targi bowiem to nie tylko narzędzie promocji dla firm, to rów- nież możliwość: • wykorzystania PR-u towarzyszącego danej imprezie targo- wej do promocji własnej firmy,marki, produktu, usługi; • „przedłużenia”promocji prezentowanych produktów /usług – relacje z targów w postaci zdjęć i filmów są dostępne w Intrenecie jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat po targach; • zaprezentowania wszystkich zalet produktu; • wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek, bo media są obecne w czasie targów; • wejścia na nowe rynki i rozwoju eksportu; • spotkania wszystkich liczących się graczy w branży w jed- nym miejscu i w jednym czasie; • nawiązania, budowania i zacieśniania relacji biznesowych poprzez rozmowy twarzą w twarz; • pozyskania najnowszej myśli technologicznej i innowacyj- nych rozwiązań; • przedyskutowania wyzwań i problemów z klientami, part- nerami, dostawcami, kontrahentami; • uzyskania natychmiastowej opinii zwiedzających dotyczą- cych prezentowanych produktów i usług; • przeglądu rynku i branży, śledzenia najnowszych trendów i innowacji; • zapoznania się z ofertą konkurencji i weryfikacja swojej pozycji w branży na tle konkurencji. Organizowane od 16 lat targi GARDENIA to niezrównana w tej części Europy okazja do wykorzystania potencjału branżowych spotkań. Dobry termin i precyzyjny dobór grupy docelowej – również wśród publiczności spoza gra- nic naszego kraju – długofalowo wspierają rozwój polskiej przedsiębiorczości. < Fot. EIMA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz