Lider Biznesu 8/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 51 POZIOM WYŻEJ reprezentowany berberys Thunberga ( Berberis thun - bergii ), którego liczba odmian, pełen zestaw kolorów liści, w tym zmieniających się w ciągu roku na różne barwy, zapewni każdą potrzebę kolorystyczną i w róż- nych formach wzrostu. Pęcherznice kalinolistne ( Physocarpus opulifolius ) w odmianach to kolejny przykład mocnych, czer- wonych, bordowych czy żółtych plam w ogrodzie. W wypadku obu tych gatunków na rynek trafiają wciąż nowe odmiany. Kwitnieniem może nas zachwy- cić: judaszowiec, kalina śliwolistna ( Viburnum pru - nifolium ) i hordowina ( Viburnum lantana ), złotokap, cała grupa biało kwitnących jaśminowców, wszystkie szczodrzeńce, wawrzynek główkowaty – to tylko nie- które przykłady. Krzewy ozdobne z owoców to z kolei wspomniane już irgi, ponadto ogniki ( Pyracantha ) oraz ostrokrzewy ( Ilex ). Coraz częściej w branży ogrodniczej kładzie się nacisk na bioróżnorodność. Które gatunki krzewów tolerują- cych suszę szczególnie jej sprzyjają? A.K.: Każda roślina ma swoją rolę i miejsce w przy- rodzie. Nawet te, które z naszego punktu widzenia są mało atrakcyjne bądź mało dekoracyjne. W tworzeniu ogrodu powinniśmy brać pod uwagę także te przy- datne zwierzętom. Przykładem może być zadrzewnia bezogonkowa ( Diervilla sessilifolia ) ‘Butterfly’ – roślina o małej dekoracyjności, jednak jest prawdziwym zapleczem pokarmowym dla owadów, które nie odstę- pują jej do ostatniego kwiatu. Innym przykładem z naszej flory może być śliwa tar- nina ( Prunus spinosa ), gatunek pospolity, a jednak niedoceniany, o dużej roli do odegrania w tworzeniu bioróżnorodności. Powinniśmy dążyć do tworzenia ogrodu z dużej liczby gatunków, oczywiście z zacho- waniem naszych potrzeb estetycznych i przemien- ności kwitnienia. Piętrowość takich ogrodów też ma znaczenie. Jak możemy pomóc roślinom, poza ich podlewaniem, aby przetrwały suszę? A.K.: Powiem przewrotnie – nie podlewać. Oczywiście w początkowym okresie po posadzeniu, w przypadku suszy, należy zapewnić krzewom wodę, aby mogły podjąć wzrost w nowym miejscu. Mówiąc „początkowy okres”, mam na myśli do 24 miesięcy od posadzenia. Jednak nie przyzwyczajajmy roślin zanadto do tego, gdyż mamy uzyskać takie okazy, które samodzielnie będą się rozwijać, odpowiednio budując swe korzenie. Wskazane jest nawożenie wiosenne tych krzewów, ale tylko w młodym wieku – do kilku lat. Ważnym zabie- giem jest usuwanie konkurencyjnych chwastów, no i ściółkowanie powierzchni minimum 10-centyme- trową warstwą ściółki (kora, zrębki). Odradzam nato- miast wykorzystywanie mat ściółkujących, bo stano- wią przeszkodę w wymianie gazowej. Lepiej niech nasze rośliny wolniej przyrastają, aby stopniowo nabierały wytrzymałości w kontrze do suchego losu. Dziękuję za rozmowę. < Wśród krzewów liściastych odpornych na suszę można znaleźć wiele takich o bardzo dekoracyjnych owocach, np. ostrokrzew Meservy ‘Blue Princess’ (a), ognik ‘Soleil d’Or’ (b), kalinę hordowinę (c) A C B

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz