LIDER BIZNESU 9/2020

12 wydarzenia GARDENIA 2021 najlepsze przed nami! L iczba 25 331 tegorocznych uczestników Targów GARDENIA potwier - dza ich renomę jako najważniejszego punktu kalendarza spotkań biz - nesowych w branży ogrodniczej. Dlatego po dogłębnej analizie rynku i z myślą o oczekiwaniach jego uczestników organizatorzy Międzynaro - dowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu podjęli decyzję o przeniesieniu GARDENII na termin 4-6 listopada 2021 r. Tekst: Martyna Płócienniczak, Zdjęcia: Grupa MTP Organizując Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, Grupa MTP od początku tworzy wydarze- nie w oparciu o kluczowe trendy, potrzeby i wskazówki przedsta- wicieli branży ogrodniczej. W imieniu całego zespołu organizacyj- nego Grupa MTP pragnie serdecznie podziękować za współpracę i zaangażowanie włożone w dotychczasową organizację Targów. Skonsultowany z branżą ogrodniczą nowy termin: 4-6 listopada 2021 r. będzie najlepszym czasem na organizację wydarzenia, które angażuje tak liczne grono profesjonalistów i hobbystów. Dobrze wykorzystany czas Organizatorzy GARDENII równocześnie zapewniają, że czas dzie- lący nas od kolejnej edycji, zostanie wykorzystany do stworzenia jeszcze wartościowszej i atrakcyjniejszej imprezy wystawienni- czej. W ten sposób kolejna edycja targów, które od lat nieprze- rwanie kreują światowe trendy w ogrodnictwie, będzie pod każdym względem wyjątkowa. Już teraz Grupa MTP serdecz- nie zaprasza do uczestnictwa w targach 4-6 listopada 2021 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Cała branża w Poznaniu Centra i sklepy ogrodnicze, kadra zarządzająca z największych sieci DIY, specjalistyczne hurtownie, właściciele szkółek i gospodarstwa ogrodnicze, zarządy zakładów zieleni miejskiej, firmy wykonujące i utrzymujące ogrody, architekci krajobrazu, szkoły o profilach ogrodniczych oraz kierunkowe uczelnie wyższe. W listopadzie Grupa MTP ponownie zgromadzi cały zielony sek- tor, umożliwiając uczestnikom pozyskanie nowych kontaktów handlowych, wymianę informacji i pozyskanie wiedzy o sytuacji branży ogrodniczej w Polsce i Europie. Perspektywy rozwoju Przyszłorocznej edycji Targów GARDENIA towa- rzyszyć będzie kontynuacja programu HOSTED BUYERS. W jego ramach wystawcy będą mogli skorzystać z aranżowanych spotkań biznesowych z dyrektorami sprzedaży, kupcami, dyrektorami ds. zakupów, właścicielami placówek detalicznych, hur- towni ogrodniczych oraz gospodarstw szkółkarskich z Europy Wschodniej i Zachodniej, a także krajów skandynawskich. Biznesowo i merytorycznie Nadchodzące Targi GARDENIA umożliwią gościom nie tylko nawiązanie i podtrzymanie relacji bizne- sowych, ale również zdobycie wiedzy o trendach i rynku ogrodniczym. Motywem przewodnim przyszłorocznej edycji wydarzenia będzie racjo- nalne gospodarowanie wodą w ogrodzie. Program merytoryczny targów obejmie wiele innych zagad- nień z zakresu efektywnego prowadzenia biznesu, chorób i odporności roślin oraz ich pielęgnacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz