Lider Biznesu 9/2022

16 BLIŻEJ BRANŻY TEKST: Alicja Cecot ZDJĘCIA: Alicja Cecot, GrootGroenPlus „WIELKA ZIELEŃ” W MIASTECZKU VAN GOGHA Dla obserwatora z zewnątrz Zundert to miasteczko na południu Niderlandów, w którym urodził się jeden z najsławniejszych malarzy wszech czasów Vincent van Gogh. Dla przedstawicieli zielonego sektora to przede wszystkim miejscowość, w której co roku odby- wają się targi GrootGroenPlus, ale zarazem centrum ważnego szkółkarskiego regionu – znanego w całej Europie z silnie skoncentrowanej produkcji krzewów i drzew ozdobnych oraz bylin. Przez wiele lat jego spe- cyfiką był materiał szkółkarski z gruntu, stosowany na terenach zieleni, do zakładania żywopłotów itp. Obec- nie, oprócz tego typu roślin, w rejonie Zundert można znaleźć inne uprawy, prowadzone także w pojemni- kach – z przeznaczeniem dla centrów ogrodniczych. Jak informuje zarząd targów GGP, produkcja szkółkar- ska w okolicach Zundert rozwija się pod względem powierzchni, a prowadzi ją mniej więcej 250 gospodarstw. Wiele z nich bierze udział w GrootGroenPlus, co stanowi siłę napędową tej imprezy. Wystawcy targów– 80% z nich to szkółkarze (nie brakuje też jednak dostawców środ- ków produkcji, tj. podłoży, nawozów, specjalistycznych maszyn itd.) – wywodzą się głównie z Holandii, ale spora ich grupa przyjeżdża również z pobliskiej Belgii. W 2022 r. pojawili się też wystawcy z Niemiec, Francji, Polski. Nasz kraj reprezentowały dwie firmy – ALLPLANTS Mateusz Krzewicki oraz Agro Care. W sumie w targach GrootGroen- Plus 2022 wzięło udział 225 podmiotów. Z drugiej strony, potencjał GGP i całego regionu budzi zainteresowanie szerokiego grona uczestników „Ugruntowane” targi w Zundert międzynarodowej branży – zwiedzający targi pocho- dzą z kilkudziesięciu krajów. Oprócz przybyszów z Niderlandów, którzy dominują, oraz Belgów, wyróż- niają się pod względem liczebności: Niemcy, Polacy, Francuzi, Brytyjczycy, Włosi. Poza producentami mate- riału szkółkarskiego, których jest najwięcej, przyjeż- dżają m.in .: architekci krajobrazu, przedstawiciele samorządów, wspólnot mieszkaniowych, firm dewelo- perskich oraz osoby zajmujące się zielenią publiczną, a także hurtowym i detalicznym handlem roślinami. Organizatorzy targów mówią, że spotkanie branży na GrootGroenPlus oznacza początek kolejnego sezonu w międzynarodowym obrocie szkółkarskim, zwraca uwagę na nowości, trendy, kierunki rozwoju. Podkre- ślają, że imprezę w Zundert charakteryzuje niepowta- rzalna kameralna, „robocza” atmosfera, która sprzyja Międzynarodowe Targi Szkółkarskie GrootGroenPlus w tym roku otworzyły swe podwoje po raz 32. – w dniach od 5 do 7 października. Ich trudna do prawidłowego wymówienia holenderska nazwa, która znaczy Wielka Zieleń Plus, sprawia, że polscy bywalcy tej imprezy zwykle mówią po prostu o „wy - stawie w Zundert” – przywołując lokalizację GGP. Tematem przewodnim GrootGroenPlus 2022 było słowo „Gegrond”/„Grounded”, które ma związek z uprawami w glebie lub substracie, ale też odwołuje się do ugruntowanej pozycji targów oraz reprezentowanej przez nie zielonej branży. Targi GrootGroenPlus to jedna z wizytówek regionu Zundert, w którym funkcjonuje około 250 szkółek

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz