Lider Biznesu 9/2022

4 LIDER TRENDÓW Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy cyklicznie przyznaje tytuł LIDERA TRENDÓW. Na - szym wyróżnieniem odznaczamy ciekawe innowacje produktowe. Wszak najoryginalniejsze pomysły i cie - kawe koncepty są motorem napędowym rynku ogrodni - czego. Kolejny raz producent premium marki KRONEN wprowadza na rynek innowacyjne produkty. Gratulujemy! – bioaktywny kompost pozyskany bez emisji CO 2 S zybszy i obszerniejszy dopływ informacji powoduje, że coraz więcej ludzi jest konfrontowanych z problemami klimatycznymi naszej planety,do których należą między innymi wyjałowienie gleb i emisja CO 2 . Poszukiwanie sposo- bów na redukcję CO 2 odbywa się w różnych dziedzinach–od źródeł energii odnawialnej do aktywnego eliminowania CO 2 z atmosfery i magazynowania na dnie mórz. Również w naszej dziedzinie odbywa się rewolucja polega- jąca na produkowaniu kompostu bez emisji CO 2 . Biomasa wzbogacona jest dodatkowo mikroorganizmami i minerałami. Proces fermentacji odbywa się bez dostępu tlenu. CO 2 nie jest uwalniany do atmosfery, jak ma to miejsce w tradycyjnym kompostowaniu. KRONEN CO 2 MPOFERM to bioaktywny ekokompost nowej generacji produkowany w procesie fermentacji beztlenowej. Jest produkowany w Lasland sp. z o.o. na licencji niemiec- kiego patentu. CO 2 MPOFERM jest gotowy do użycia, bezwonny, bez zanie- czyszczeń, ekologiczny. Stosowanie ekokompostu ma wiele zalet i przynosi wymierne korzyści. Zalety dla gleb: • poprawia strukturę; • zapobiega erozji i wyjałowieniu; • wzbogaca w substancje odżywcze, użyźnia; • pobudza życie biologiczne gleby. Zalety dla klimatu: • otrzymywanyzlokalnych,szybkoodnawialnych surowców; • CO 2 powstający w czasie kompostowania nie jest uwal- niany do atmosfery. Zalety dla roślin: • zawiera humus i stymuluje jego powstawanie; • poprawia napowietrzenie i ułatwia cyrkulację wody; • gruzełkowata struktura stwarza optymalne warunki do rozwoju bryły korzeniowej; • doskonały do upraw ekologicznych. KRONEN TERRA PRETA - BEZTORFOWE PODŁOŻE NA BAZIE EKOKOMPOSTU CO 2 MPOFERM Z DODATKIEM WĘGLA ROŚLINNEGO KRONEN TERRA PRETA to nowa proekologiczna linia marki KRONEN. Stworzona zgodnie z wymaganiami roślin, oczeki- waniami miłośników zieleni i wytycznymi ochrony klimatu. Powstaje na bazie surowca CO 2 MPOFERM pozyskiwanego bez emisji CO 2 z materiału lokalnego, szybko odnawialnego. Nie zawiera torfu, surowca, którego pozyskiwanie obarczone jest śladem węglowym. Stąd wymierne korzyści w postaci oszczędności surowców i podwójnej oszczędności emisji gazów. Podłoże KRONEN TERRA PRETA jest bogate w humus, żyzne, czynne biologicznie. Składniki pokarmowe są łatwo dostępne dla bryły korzeniowej. Gruzełkowata struktura sty- muluje rozwój bryły korzeniowej, usprawnia drenaż. Gotowe do użycia. W linii KRONEN terra preta na nowy sezon przygotowała: KRONEN TERRA PRETA Ziemia uniwersalna KRONENTERRAPRETAZiemia do zielonych roślin domowych KRONEN TERRA PRETA Ziemia do pomidorów; papryki, ogór- ków i warzyw. www.kronen.com.pl <

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz