Lider Biznesu 9/2022

8 A RENA KRAJOBRAZU to wydarzenie, które już trwale wpisało się w pejzaż branżowych wydarzeń ogrod- niczych. Szeroka i otwarta formuła Areny Krajobrazu skierowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i hobby- stów. Premiera wydarzenia odbyła się w lutym 2020 roku. Po raz drugi otwarta i dynamiczna formuła tego wydarze- nia przyciągnęła liczne branżowe grono odbiorców jesie- nią 2021 roku. Do udziału w dwóch poprzednich edycjach zaproszeni zostali projektanci, architekci krajobrazu, stu- denci uczelni o profilu ogrodniczym i architektonicznym, ogrodnicy, a także pracownicy działów promocji i zieleni miejskiej. Na scenach Areny gościliśmy projektantów z Wielkiej Bry- tanii, Finlandii, Chin, Niemiec, Rumunii.Wśród nich znalazły się niekwestionowane autorytety,jak Chris Beardshaw czy Jo Thompson. Podróż do Chin dała gościom Areny niepo- wtarzalną szansę na poznanie mało znanych w Europie aspektów tradycji ogrodniczej Państwa Środka. – Dostarczenie profesjonalistom możliwości wymiany w praktyce wiedzy, doświadczeń oraz poznania najnow- szych trendów w projektowaniu ogrodów to cel, jaki posta- wili sobie organizatorzy ARENY KRAJOBRAZU. Różnorodny program, złożony z prezentacji, praktycznych warsztatów, pokazów, pomyślany został tak, by każdy z uczestników mógł na żywo zweyfikować swoje dotychczasowe doświad- czenia w praktyce. Wymienić uwagi, wzajemnie inspirować się, wreszcie nawiązać nowe, cenne relacje–mówi o wyda- rzeniu Tomek Ciesielski, szef Fundacji FRACTAL, która jest organizatorem tego wydarzenia. KRAJOBRAZ W PRAKTYCE Tegoroczna edycja ARENY, która już 17 listopada zostanie otwarta podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnic- twa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2022, w ślad za poprzednimi edycjami konsekwentnie spełni programowe założenia, jakie postawione zostały przed tym edukacyjnym projektem. Międzynarodowe kompetencje, temperament i odwaga młodego pokolenia oraz praktyczne doświad- czenie prowadzących warsztaty to fundamenty ARENY KRAJOBRAZU, które cenione są najbardziej przesz naszą publiczność. Edycja 2022: od historycznych parków Paryża po nastro - jowe łąki Lubelszczyzny Czwartek 17 listopada Otwarcie ARENY będzie wyjątkowym dniem.To dzień Fran- cji. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele profesjonali- stów związanych z zielenią publiczną w miastach. To wokół tych zagadnień skupiona będzie nadchodząca edycja ARENY. Wśród gości znajdą się: • Régis CRISNAIRE – dyrektor Parków Historycznych Paryża; • Jacques Soignon – pochodzi z Nantes, gdzie odpowiadał za zieleń, angażując aktywnie w jej rozwój mieszkańców miasta; • Françoise Lenoble-Prédine – szefowa Konserwatorium Narodowych Kolekcji Roślin Francji. Ta lista gości to tylko zapowiedź atrakcji, jakie będą towa- rzyszyły pierwszemu dniu wydarzenia. Piątek 18 listopada Wydarzenia na ARENIE KRAJOBRAZU tego dnia kiero- wane są do praktyków i najmłodszego pokolenia architek- tów krajobrazu. Od premiery w 2020 roku Szkółka Roślin Byczkowscy przygotowuje dla nas praktyczne warsztaty i pokazy cięcia drzew. To doskonała okazja dla przedsta- wicieli zarządów zieleni miejskiej, by od specjalistów ze Szkółki Byczkowscy zaczerpnąć pomocną w planowaniu wiedzę. W strategii ARENY zapisaliśmy współpracę z najmłod- szym pokoleniem architektów krajobrazu. Konse- kwentnie realizujemy ją przy współpracy z Wydziałami BLIŻEJ BRANŻY TEKST I ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski, Arena Krajobrazu/Fundacja Fractal Podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobra - zu GARDENIA w Poznaniu odbędzie się ARENA KRAJOBRAZU. To gratka dla profesjonalistów i miłośników ogrodów. Trzy dni warsztatów, szkoleń i ciekawych dyskusji zorganizowanych przez Fundację FRACTAL. ARENA KRAJOBRAZU: profesjonalizm, nauka, pasja

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz