LIDER BIZNESU 10/2022

10 BLIŻEJ BRANŻY Kontraktacje i jubileusze w tysiącach odcieni zieleni – targi Gardenia 2022 za nami! W dniach 17-19 listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich odby - ła się Gardenia – największe wydarzenie dla branży ogrodniczej w Polsce. Formuła biznesowa, którą Gardenia coraz silniej przyjmuje, nadała tempa przygotowaniom do kolejnego sezonu – zarówno pod kątem asortymentu dostępnego dla branży, jak i wiedzy niezbędnej do świadomego projekto - wania zieleni. GARDENIA – NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA SEKTORA OGRODNICZEGO W POLSCE I JEDNA Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH W EUROPIE Mijający rok dowiódł, że spodziewać się można – w każ - dym aspekcie – wyłącznie niespodziewanego. Również branża ogrodnicza, licząc na stabilizację po okresie pan - demii, stanęła w obliczu nowego wyzwania – przerwa - nych łańcuchów dostaw i trudnego otoczenia ekono - micznego. Tegoroczna edycja targów Gardenia dowiodła jednak, że jedynie aktywne działanie i dążenie do rozwoju mimo przeciwności może przynieść pozytywny skutek. Uczestnicy targów spotkali się z żywym zainteresowa - niem projektowaniem i utrzymywaniem zieleni, które szczęśliwie nie mija po pandemicznym zrywie, i choć nie jest już tak silne, to nadal nic nie wskazuje na załama - nie tego trendu. Zdecydowanie liczniej, w porównaniu do ubiegłego roku, w Gardenii uczestniczyły szkółki roślin, które w czasie targów mogły liczyć na rzeczowe rozmowy i przełożyć wysiłek włożony w przygotowanie ekspozycji na konkretne umowy w kolejnym roku, co jest niezwykle ważne w kontekście konieczności poszukiwania nowych odbiorców i partnerów biznesowych. Liczba szkółek pre - zentujących swoje produkty wzrosła względem ubiegłego roku aż dwukrotnie. Tegoroczna edycja targów Gardenia odbyła się na prze - strzeni pawilonów 5 i 6, czyli dwóch największych hal na terenie MTP. Powierzchnia ekspozycyjna wzrosła wzglę - dem ubiegłego roku o ok. 1500 m2 – wystawcy chętniej niż w 2021 r., zgłaszali swój udział, a rezygnacje z uczest - nictwa stanowiły mniej niż 1% ogólnej liczby zgłoszeń. Swoje stoiska zaprezentowało aż 274 wystawców ,zarówno jako indywidualne,jak i łączone ekspozycje.Stanowi to 38% wzrost w liczbie wystawców względem ubiegłego roku, dając dowód na ciągłe, konsekwentne odbudowywanie pozycji targów jako przestrzeni promocji i nawiązywania ZDJĘCIA: FotoBueno, Agata Nikodem, dr Piotr Łuczak

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz