LIDER BIZNESU 10/2022

16 Arena Krajobrazu 2022 jest nieodłącznym elementem targów Gardenia. Prezentacje kształtowania zieleni miejskiej wzbogacili w tym roku swą wiedzą profesjonaliści historycznych ogrodów z Francji. Profesjonaliści i młodość w płatkach róż TEKST i ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski, Fundacja Fractal • Ogród Botaniczny we Wrocławiu, • Kutno Miasto Róż, • Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajo - brazu Gardenia oraz Fundacja Fractal. Jednym z pierwszych efektów współpracy tych instytu - cji jest założenie jesienią 2020 roku polskiej kolekcji róż w Parku Bagatelle, która oficjalnie zostanie odsłonięta latem 2023 roku. Wartym podkreślenia jest znaczący udział w tym projekcie dwóch polskich szkółek różanych Rosarium i Róże Pałka, które dostarczyły sadzonki ponad dwudziestu odmian róż do nasadzeń. ARENA PEŁNA DYNAMIKI Nasi stali goście wiedzą, że cechą wyróżniającą Arenę Krajo - brazu jest dynamika i wielowątkowość. Projektem, który od premiery w 2020 roku cieszy się powodzeniem wśród naj - młodszego pokolenia architektów krajobrazu jest „Spring Corner”. To wystawy prac, prezentacje video. Od 2021 r. udo - stępniamy studentom naszą scenę, by mogli na żywo skon - frontować się z publicznością. Powodzenie tego projektu przerosło nasze najśmielsze ocze - kiwania. Modyfikowaliśmy na gorąco program, by znaleźć dla studentów dodatkowy czas na prezentacje. Widownia w piąt - kowy poranek była wypełniona po brzegi. Przenikanie się młodości i odwagi w prezentowanych kon - cepcjach wpołączeniu z praktyką i doświadczeniemAlicji Maj, Wojciecha Gintera i Maxa Strotmeier`a ze szkółki Byczkowscy to cechy, które stały się już znakiem rozpoznawczym Areny Krajobrazu. Z a nami trzecia edycja Areny Krajobrazu. Edycja, która w ślad za poprzednimi kontynuowała kluczowe strate - giczne cele, łącząc profesjonalizm, naukę i pasję. Międzynarodowy charakter tegorocznej edycji Areny Krajo - brazu w szczególny sposób został podkreślony liczną repre - zentacją gości z Francji. Sprawiło to, że listopadowy czwartek miał narodowy, francuski charakter. Do Poznania na zaprosze - nie Fundacji Fractal przybyli profesjonaliści najwyższej próby. Wśród nich byli: • Régis Crisnaire–kurator historycznych ogrodów Paryża, • Françoise Lenoble-Predine – prezes francuskiego Konser - watorium Specjalistycznych Kolekcji Roślin, • Jacques Soignon – szef zieleni miasta Nantes, w czasach jego zarządzania zielenią miejską doprowadzono do naj - większych zmian w miejskiej przestrzeni, skutecznie anga - żując mieszkańców, • Erik Benoit – naczelny ogrodnik Parku Bagatelle. W istotny sposób wraz z Regis przyczynił się do powstania wBagatelle polskiej kolekcji róż, o której więcej przeczytacie poniżej. Nasi francuscy goście przygotowali cztery obszerne prezenta - cje obejmujące historyczne, a przede wszystkim współczesne aspekty zieleni we Francji. Zwieńczeniem pierwszego dnia Areny Krajobrazu było pod - pisanie porozumienia o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz materiału szkółkarskiego obejmującego współczesne, jak i historyczne odmiany róż. Sygnatariuszami tego porozumienia są: • Polskie Towarzystwo Różane, • Ogród Botaniczny Miasta Paryża, • Zamek Królewski wWarszawie, BLIŻEJ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz