LIDER BIZNESU 10/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 37 POZIOM WYŻEJ Z ima w ogrodzie prywatnym, miejskim parku czy zieleni przyulicznej jest spokojna i piękna – szczególnie, jeśli towarzyszy jej biały, śnieżny puch.To tylko wbrew pozo - rom chwila oddechu i spokoju dla ogrodników, zarządców zieleni. Wiele osób zapomina o konieczności wykonywania prac związanych z pielęgnacją roślin, co prawda nie ma ich wiele, ale to głównie od nich zależy, w jakiej kondycji zieleń będzie na wiosnę. O czym pamiętać, aby nie zaszkodzić i co ważniejsza nie zniszczyć tego, o co dbaliśmy przez cały okres wegetacji? Co zrobić, aby zapewnić ochronę drzewom, krze - wom czy trawnikom przed przemarzaniem? Jak przygotować ogród do zimy? Zanim poznamy zadania konieczne do wykonania w ogro - dzie zimą, zróbmy szybki przegląd prac, które powinny zostać przeprowadzone jeszcze w okresie jesiennym – dzięki temu zyskamy pełny ogląd pielęgnacji roślin po sezonie. #NAWOŻENIE ROŚLIN Dostarczenie roślinom potrzebnych składników odżywczych pomoże im w przetrwaniu zimy. Jednak bardzo ważne jest zasilanie ich nawozami bez azotu odpowiedzialnego za sty - mulowanie roślin do wzrostu. Dlatego też najbezpieczniejsze jest wybieranie mieszanek oznaczonych jako jesienne. #NAWADNIANIE Obfite podlewanie roślin przed zimą dotyczy przede wszyst - kim iglaków i roślin zimozielonych. Muszą one bowiem zgro - madzić zapas wody potrzebny do życia w trudnych zimowych warunkach – przy wysuszającym wietrze, często mocnym słońcu i zmarzniętej ziemi utrudniającej pobieranie wody z opadów atmosferycznych. Mówiąc o podlewaniu, musimy też pamiętać o zabezpieczeniu systemu automatycznego nawadniania i odpowiedniej konserwacji, która polega na usunięciu z niego wody przed zimą. #ZABEZPIECZANIE ROŚLIN PRZED MROZEM Wrażliwe krzewy, młode drzewa i niektóre byliny wyma - gają okrywania, dzięki czemu łatwiej przetrwają zimę w ogrodzie. Do tego celu można wykorzystać specjalne kaptury, włókninę, stroisze z gałęzi iglaków, korę czy kop - czyki ziemi. Uzupełniania ściółki/kory zrębki drzewnej na rabatach, co również pozwoli ochronić system korzeniowy przed prze - marzaniem. #OPRYSKI DRZEW I KRZEWÓW Zanim nastąpi zima w ogrodzie, trzeba rozprawić się także z chorobami i szkodnikami drzew owocowych. Gdy liście już opadną, a owoce zostaną zebrane, nadejdzie czas na opryski, dzięki którym w kolejnym roku drzewka będą mogły wrócić do życia w pełni zdrowia. #BIELENIE DRZEW Połączenie mrozu i światła słonecznego może zaszkodzić pniom drzew – pękająca kora pozostawia rany podatne na wirusy,bakterie i zarodniki grzybów.Dlatego wogrodzie jesie - nią warto pobielić drzewa lub owinąć je słomianymi matami. Jeśli wszystkie prace jesienne zostaną wykonane, ogród zimą nie powinien przysporzyć zbyt dużo pracy, są jednak takie, o których warto pamiętać. #USUWANIE ŚNIEGU W ZIMOWYM OGRODZIE Wzimowymogrodzie spadł śnieg? To bardzo dobrze! Miękka, puchowa pokrywa będzie stanowiła dodatkowe zabezpie - czenie dla korzeni drzew i krzewów. Jednak w przypadku, gdy śniegu będzie bardzo dużo i zacznie on silnie obciążać gałęzie drzew, szczególnie młodych,wówczas należy go usu - wać, aby nie doprowadzić do deformacji, a w najgorszym wypadku nawet do ich złamania. #PRZYCINANIE DRZEW Zima w ogrodzie jest doskonałym momentem na przy - cinanie drzew. Takie zabiegi należy wykonywać w mie - siącach od listopada do marca, choć najlepiej pocze - kać na moment odwilży. Dzięki temu można łatwo i efektywnie pozbyć się dzikich odrostów w drzewach TEKST: dr Marzena Jeleniewska-Jankowska, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie, Jarocin. Ogrodnik Miejski UM w Jarocinie ZDJĘCIE: dr Piotr Łuczak Rozwiązania rodem z Poznania Nie istnieją rośliny odporne całkowicie na oddziaływanie chlorku sodu. Drzewa i krzewy znoszące umiar- kowane zasolenie sadzone są coraz częściej. Dodatkowo już od ponad 10 lat w okolicach pasów drogowych umieszczane są maty foliowo-słomiane, które mają za zadanie ochronę zieleni przed unoszącym się zaso- lonym błotem pośniegowym. Rozwiązanie to sprawdza się najlepiej wówczas, gdy samochody poruszają się z niezbyt dużą prędkością. Maty ochraniają roślinność przed błotem zasolonym, jednak nie są tak skuteczne, jeśli chodzi o unoszący się aerozol. Od niedawna stosowane są także siatki cieniujące z polipropylenowego włókna, które mają za zadanie ochro- nę młodych krzewów i drzew poprzez okrycie ich siatką. O montażu takich środków ochrony decyduje zasięg solanki unoszonej przez samochody, dlatego najczęściej okrywa się młode drzewa znajdujące się w okolicy najbardziej ruchliwych tras. Aby solidnie przygotować odpowiednie narzędzia do skutecznej ochrony zieleni przyulicznej, należy już jesie- nią rozpocząć prace nad tym, znajdując także odpowiednie siatki, maty solne i polipropylenowe, za pomocą których będzie można zapewnić bezpieczeństwo zieleni.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz