LIDER BIZNESU 10/2022

42 P ierwsza historyczna konferencja „Co z tą łąką?” odby - wała się na terenie MTP podczas trwania targów Gardenia w listopadzie br. – Zachęcam decydentów miast, aby tworzyć jak najwięcej łąk kwietnych. Powinny one jednak powstawać jedynie z gatunków roślin rodzi - mych i trwale zadomowionych – podkreślił Karol Podyma, organizator konferencji i założyciel firmy Łąki Kwietne. Podyma w swoim wystąpieniu przybliżył historię łąk kwiet - nych, którą zapoczątkował w 2014 roku odtwarzaniem nadwiślańskich łąk zalewowych. Opowiedział również o wybranych realizacjach na terenie takich miast jak Kra - ków, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Sie - dlce, Radom czy Gliwice. Prelegent zaznaczył również, że należy doceniać sponta - niczne łąki kwietne występujące na terenach miejskich. Ponadto poruszona była również potrzeba wypracowania nowego standardu wykonywania łąk kwietnych. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietnej, przedsta - wiła informacje dotyczące finansowania działań związa - nych z zakładaniem łąk kwietnych. Takie dofinasowanie dostępne było z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszy Norwe - skich czy przez ogólnoeuropejskie, krajowe oraz regionalne mechanizmy pozyskiwania środków finansowych. – Na tę chwilę najbardziej oczekiwane są środki między innymi z Europejskiego Zielonego Ładu, Programu Fun - dusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) czy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które zostaną uruchomione w niedalekiej przyszłości – podkreśliła Karolina Nawrot. BAZA POŻYTKOWA DLA OWADÓW Dr Justyna Kierat, propagatorka wiedzy o dzikich pszczo - łach, opowiedziała o znaczeniu tych owadów i innych zapy - laczy dla człowieka. TEKST I ZDJĘCIA: Fundacja Kwietna Co z tą kwietną Jaki jest sens tworzenia łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych? Oto pytanie, jakie przyświecało pierwszej konferencji w historii miejskich łąk kwietnych, zorganizowanej przez Fundację Kwietną podczas targów Gardenia. Warszawa Gdańsk POZIOM WYŻEJ

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz