LIDER BIZNESU 10/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 53 POZIOM WYŻEJ opryskiwacze. Ciągnione i samobieżne, w tym gąsieni - cowe. Ciekawe były pomysły wykluczające herbicydy. Oprysk chemiczny to już średniowiecze! Wzdłuż szpalerów winorośli chwasty opalane są dyszami gazowymi na propan-butan lub traktowane wrzącą pianą z ekolo - gicznym detergentem. Roboty, w tym zasilane energią słoneczną, są coraz popularniejszym pomocnikiem przy mechanicznym zwalczaniu chwastów, ba, nawet w pielęgnacji rzędów posadzonych roślin. KAŻDA KROPLA WODY TO SKARB W innej z hal znajdowało się wszystko, co związane z nawadnianiem i uzdatnianiem wody. Na 8 mln ha użytków rolnych we Włoszech, 2,7 mln ha jest już bowiem nawadniana. Rośnie zainteresowanie mikronawodnieniami nawet dla klasycznych upraw polowych. Taśmy do nawodnień roz - wijane są równolegle podczas siewu, zasypywane wraz z nasionami glebą. Wymaga to ich osobnego wyrwania z ziemi po zbiorze plonu. Tegoroczna susza pokazała bowiem, że każda kropla wody to skarb! W 2022 r. po zimie nie odtworzyły się we Włoszech lustra wód w rzekach i zbiornikach natu - ralnych. A dodajmy, że sektor rolno-ogrodniczy w sło - necznej Italii pochłania – uwaga – 60% zasobu wody tego kraju! Przemysł i energetyka zużywają „tylko” 25% wody, a warunki bytowe ludności – 15% wody. PRODUKCJA W TOKU, ALE ENERGIA DROGA Ciekawe są prognozy FederUnacoma w zakresie pro - dukcji maszyn we Włoszech. Wygląda na to, że branża maszynowa trzyma się nieźle, mimo drogiej energii, wojny na Ukrainie i zerwanych łańcuchów dostaw przez pandemię. Głównymi rynkami zbytu dla Włochów są: Stany Zjed - noczone, Francja i Niemcy. Uwaga, także Polska! Eks - port rok do roku do naszego kraju wzrósł znacząco, bo o 26%! Jeśli mowa o nowych maszynach, to Włosi są od nas lepsi w ilości zarejestrowanych ciągników rolniczych i ogrodniczych (r/r). W trzech pierwszych kwartałach br. zarejestrowali ponad 17 tys. nowych maszyn – w Polsce nieco poniżej 10 tys. To dla nich spadek o 15,3% w sto - sunku do roku 2021. Za to rok 2021 był rekordowym pod względem sprzedaży (+36% dla samych ciągników). NARZĘDZIA AKUMULATOROWE NA TOPIE Sytuacja gospodarcza także we Włoszech nie sprzyja sprzedaży maszyn i urządzeń dla ogrodnictwa i archi - tektury krajobrazu. Dane za dziewięć miesięcy od stycz - nia do września 2022 pokazują średnio 15% spadek dla wszystkich głównych typów tych urządzeń. Szczegó - łowo: • kosiarki spalinowe do trawy – spadek o 20,7% (aku - mulatorowe – spadek 8,7%); • kosy – spadek 10,3% (akumulatorowe – wzrost +1,7%); • pilarki łańcuchowe – spadek 12,7% (akumulatorowe – wzrost +13,8%). Sprzedaż nożyc do żywopłotu spadła o 24,8%, podka - szarek o 21,8%, traktorki do trawy (-1,6%). Wszystkie te rodzaje maszyn, do których dodaje się inne pojazdy, takie jak kosiarki samojezdne, pługi śnieżne, rozdrabniacze i inne, odnotowały w ciągu dziewięciu miesięcy spadek o 15,2% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2021. Dodajmy jednak, że poprzedni rok miał imponujący wzrost +24,1%. < Małe ciągniki, mocą i wyposażeniem nie ustępują swym więk - szym odpowiednikom. Są bardzo popularne w Italii i wytwa - rzane przez wielu producentów Wiele narzędzi samobieżnych we Włoszech ma gąsienice i coraz częściej – choć jeszcze spalinowe – są sterowane zdalnie, sygnałem GPS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz