OMEGA magazyn | 2/2020

OMEGA 2 | 2020 20 _WARTO WIEDZIEĆ Nowy atut eKlepsydry ARTYKUŁ PROMOCYJNY Elektroniczne powiadomienie pogrzebowe eKlepsydra jest już dobrze znane większości przedsiębiorców pogrzebowych w Polsce. W nowej sytuacji, z którą mierzymy się od marca, aplikacja doskonale spełnia swoją podstawową funkcję – umożliwia w sposób szybki i prosty po - wiadomienie wszystkich członków rodziny o uroczystościach pogrze - bowych, zamówienie kwiatów na odległość, a od niedawna również transmitowanie ceremonii online tylko wśród powiadomionych osób. Transmisja wideo W  czasach, gdy utrzymanie bezpośredniej międzyludz - kiej relacji jest tak trudne, szczególnie w bolesnym czasie stra - ty, ludzie potrzebują choć namiastki bliskości oraz poszukują możliwości, by oddać hołd zmarłemu, połączyć się choćby symbolicznie z rodziną i mimo wszystko uczestniczyć w ostat - nim pożegnaniu. Mała inwestycja, duży efekt Przedsiębiorcy pogrzebowi, którzy zdecydują się na rozszerze - nie funkcjonalności aplikacji eKlepsydra omoduł do transmisji wideo, zyskują nową usługę, skrojoną na miarę współcze - snych potrzeb swoich klientów. To szansa na pozycjonowanie się wśród liderów rynku. Aby móc realizować przekaz online, niezbędne będzie spełnienie minimalnych wymagań sprzę - towych, które rekomenduje zespół doradców eKlepsydra. Oczywiście relacja może być zrealizowana nawet za pomocą telefonu komórkowego, jednak zawsze trzeba mieć w pamięci, że jakość nagrania będzie świadczyła o jakości obsługi klienta i rzutowała na ogólne postrzeganie firmy pogrzebowej. War - to więc kierować się rekomendacjami, których spełnienie jest gwarancją profesjonalnej realizacji usługi. Taka jednorazowa inwestycja z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Całkowite bezpieczeństwo Z doświadczenia wiemy, że klienci mogą podchodzić z dużą nieufnością do transmisji wideo między innymi ze względu na obawę o udział osób niepożądanych, bezpieczeństwo udo - stępnienia swojego wizerunku w Internecie czy niezgodne z ich życzeniem wykorzystanie nagrania. Aplikacja eKlepsydra gwarantuje bezpieczeństwowewszystkich tych aspektach – link do relacji online udostępniany jest tylko i wyłącznie w powia - domieniu eKlepsydra. Oznacza to, że transmisję online mogą oglądać tylko ci członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi, któ - rzy wcześniej otrzymali link do elektronicznego powiadomie - nia, wysłany SMS-em lub mailem, przez członka rodziny, który organizuje pogrzeb. Nie ma możliwości, by materiał wideo wydostał się na przykład do YouTube’a czy mediów społecz - nościowych bez udziału osób, które otrzymały powiadomienie w aplikacji eKlepsydra. Jeśli najbliżsi będą chcieli zrealizować transmisję za pomocą Facebooka, jest to oczywiście możliwe, jednak zawsze jest to ich osobista decyzja. Namiastka bliskości Możliwość wspólnego obejrzenia transmisji pomimo fizyczne - go dystansu, daje poczucie odrobiny bliskości. Na tę krótką chwilę rodzina i przyjaciele mogą poczuć intymną wspólnotę i zjednoczyć się w modlitwie. Ogromnym atutem relacji online jest jej dostępność z dowolnego miejsca na świecie – ceremonie odbywające się w Polsce mogą być oglądane przez członków rodziny i znajomych, którzy nie będą w stanie dotrzeć osobiście na ceremonię. Transmisje online będą więc interesującą usługą również w kolejnych latach. +48 500 719 216 marketing@eklepsydra.pl wwww.eklepsydra.pl Chcesz wdrożyć eKlepsydrę? Dowiedz się więcej – zapraszamy do kontaktu: Foto: serwis prasowy eKlepsydra

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz