OMEGA magazyn | 2/2020

OMEGA 2 | 2020 22 Kwiaty mówią więcej niż tysiąc słów Kwiaty wspaniale wyrażają uczucia, które żywimy wobec obdarowy - wanej osoby. Dotyczy to również kwiatów składanych w dniu ostat - niego pożegnania. Chcąc uhonorować życie zmarłej osoby, floryści bazują na symbolice roślin i coraz częściej, wychodząc poza sche - maty, pytają również o ulubione kwiaty zmarłej osoby. Tworzą kom - pozycje z myślą o ich życiu. _FLORYSTYKA POGRZEBOWA Mówi się, że najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie… W  artykule prezentujemy propozycje wieńców przeła - mujących konwencję. W swej podstawowej symbolice oczy - wiście nawiązują one do upływającego czasu i przejścia do „lepszego świata”, lecz poprzez dobór materiału florystycz - nego wyrażają uczucia miłości i tęsknoty, kruchość i prze - mijalność życia. Jednak niezależnie od formy (wieniec, wiązanka na florecie, bukiet, dekoracja na trumnę i urnę) warto odważyć się na indywidualne i nieszablonowe po - dejście do przygotowania oprawy kwiatowej tak, by kwia - ty podkreślały indywidualny charakter uroczystości. Warto w tym celu sięgać po rośliny o różnych fakturach i kolo - rach – trawy, bluszcz, sukulenty, srebrzyk, śnieguliczkę, ka - lie, hortensje, goździki, róże, anemony, frezje czy gerbery. Czas pandemii sprzyja również kreatywności i wzmacnianiu współpracy między firmami działającymi lokalnie. W efek - cie kwiaciarnie sięgnęły po kwiaty sezonowe. Dzięki temu w wieńcach, dekoracjach urn oraz bukietach kondolencyj - nych zagościły tulipany, żonkile i hiacynty. Zauważyliśmy również, że coraz częściej floryści rezygnują z szarfy pogrze - bowej, zastępując ją na życzenie rodziny czarną wstążką (kirem) lub kartą kondolencyjną. Wszystkie kompozycje pokazane w artykule zostały przygo - towane przez Mistrzynię Florystyki i Wicemistrzynię Polski Katarzynę Gretę Szynkowiak we współpracy z Euroflorist podczas targów Special Days 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz