OMEGA magazyn | 2/2020

OMEGA 2 | 2020 24 _WARTO WIEDZIEĆ Więcej niż powiadomienie ARTYKUŁ PROMOCYJNY Bezprecedensowa sytuacja związana z pandemią gwałtownie wy - musiła zmianę rytuałów ostatniego pożegnania i przyspieszyła wdrożenie cyfrowych rozwiązań w zakładach pogrzebowych. Przed - siębiorcy coraz chętniej korzystają z powiadomień pogrzebowych oraz zapewniają możliwość uczestniczenia w ceremonii pogrzebo - wej online. Duża w tym zasługa aplikacji Memcare Notify. Memcare Notify łączy rodziny F irma Memcare specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży pogrzebowej. Od 2017 roku pomaga zakładom po - grzebowym w Europie obsługiwać ceremonie za pomocą aplikacji Notify oraz Partner. Oba rozwiązania wnoszą nową jakość do świadczonych usług oraz codziennej pracy przedsiębiorców pogrzebowych. Dzięki aplikacjom Memcare zaoferowanie kompleksowej usługi rodzinie zmarłego jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej – Z powodu koronawirusa branża pogrzebowa doświadcza zupełnie nowej sytuacji. Wiele osób nie może uczestniczyć w pogrzebach z powodu ograniczeń w podróżowaniu i gro - madzeniu się oraz ryzyka zarażenia. W związku z tym wi - dzimy zwiększone zapotrzebowanie na nasze rozwiązania w zakresie powiadomień i transmisji wideo. Z naszych ob - serwacji wynika, że dla rodzin rozsianych po całym świe - cie, którego granice obecnie pozostają zamknięte, jedynym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z transmisji online. Mamy nadzieję, że w tak trudnym i wymagającym czasie, współpracując z zakładami pogrzebowymi, będziemy mo - gli pomóc jak największej liczbie rodzin, umożliwiając im choćby symboliczny udział w ostatnim pożegnaniu swoich bliskich – mówi Mateusz Gajewicz, dyrektor handlowy Memcare. Memcare Notify ułatwia natychmiastowe powiadomienie rodziny, przyjaciół i współpracowników o śmierci bliskiej osoby. Rodziny mogą śledzić, kto został poinformowany, organizować pogrzeb, tworzyć i udostępniać stronę upa - miętniającą oraz dzielić się nią w mediach społecznościo - wych, a to jedynie kilka podstawowych możliwości. W czasie obowiązywania ograniczeń w bezpośrednich spotkaniach, funkcje powiadomienia Memcare Notify na - bierają wyjątkowego znaczenia. Dzięki nim rodziny mogą uczestniczyć w transmisji wideo z ceremonii pogrzebowej, składać kondolencje, dzielić się wspomnieniami, zdjęciami, filmami, pielęgnując w ten sposób pamięć o zmarłym, a także zakupić kwiaty online z gwarancją dostarczenia ich na czas na miejsce uroczystości. Memcare Notify pomaga również w prosty sposób usunąć profile z mediów społecz - nościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz zlikwidować konta e-mail. +48 608 149 074 info@memcare.com www.memcare.pl Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy gotowi do pomocy. Rozwiązania oferowane przez Memcare mogą być wdrożone bez konieczności opuszczania firmy, w ciągu zaledwie 48 godzin od podjęcia współpracy. Foto: serwis prasowy Memcare

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz