OMEGA magazyn | 2/2020

OMEGA 2 | 2020 3 W NUMERZE_ W szyscy przechodzimy szybki kurs radzenia sobie w nowej, bezprecedensowej sytuacji. Zmiany dzieją się w niemal wszystkich kategoriach życia i biznesu. Jaki nowy porządek wyłoni się z tego chaosu, czy i jak wpłynie na branżę funeralną? Czy zakłady pogrzebowe staną się bardziej interaktywne, a może wrócimy do zapomnianych tradycji? Na te pytania poszukujemy odpowiedzi w tym wydaniu magazynu. Naszym zdaniem szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki, wychodzenie z inicjatywą, myślenie poza schematami oraz przedsiębiorczość są teraz kluczowe. W tym duchu oddajemy w Wasze ręce pierwsze interaktywne wydanie magazynu OMEGA. Branża pogrzebowa to świat mężczyzn. Takie jest powszechne przekonanie społeczne. Lektura licznych raportów z różnych krajów oraz rozmowy z kobietami pracującymi w branży pogrzebowej prowadzą do refleksji, że podobnie jest na całym świecie. Kobiety, choć nie ustępują mężczyznom pod względem wiedzy i przygotowania do pracy w tej wymagającej branży, często napotykają „szklany sufit” i mierzą się z wieloma wyzwaniami. W rezultacie znajdują własną niszę i w niej się specjalizują. Bycie kobietą w branży pogrzebowej może być wielkim atutem. Sprawdźcie sami, czytając nasz raport. ZachęcamyWas do twórczego i konstruktywnego podejścia do wyzwania, z którym mierzy się branża funeralna i… cały świat. Nie ma co czekać na lepsze czasy. To my tworzymy „nową normalność”. Z życzeniami inspirującej lektury, K atarzyna S upa R edaktor naczelna M agazynu o mega Szanowni Czytelnicy Magazyn OMEGA Idea book dla branży funeralnej, ISSN 2544-6479 Redaktor naczelna: Katarzyna Supa, katarzyna.supa@grupamtp.pl , tel. + 48 609 297 718 / Reklama: Bogumiła Niemiec, tel. +48 61 869 24 97 , e-mail: bogumila.niemiec@grupamtp.pl / Projekt graficzny: WydawnictwoINWESTOR/ Druk: DrukarniaBetmor,ul.Chlebowa16,61-003Poznań/ Wydawca: GrupaMTP, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań / Adres redakcji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań / E-mail: redakcja@magazynomega.pl / www.magazynomega.pl / Data i miejsce wydania: 4 czerwca 2020, Poznań / Międzynarodowy znak informacyjny: RPR 3708 / Zdjęcia nieoznaczone: stock.adobe.com / Zdjęcie na okładce: Photo by Fabrice Villard on Unsplash Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania magazynu OMEGA, napisz do nas: prenumerata@magazynomega.pl Zapraszamy do współtworzenia tego wyjątkowego magazynu Reklama: Bogumiła Niemiec, tel. +48 61 869 24 97, e-mail: bogumila.niemiec@grupamtp.pl Foto: serwis prasowy Grupa MTP/Dana Puciłowska Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałówwyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych mate - riałów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych. Wersję pierwotną magazynu stanowi wersja papierowa. www.magazynomega.pl Redakcja informuje,żeadministratoremdanychosobowych jestwydawcaczasopisma–MiędzynarodoweTargiPoznańskiezsiedzibąwPoznaniu,ul.Głogowska14.Daneosobowebędąprzetwarzanewcelach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz