SUKCES PO POZNAŃSKU 3/2023

| MARZEC 2023 48 | GŁOS BIZNESU POLSKA STREFA INWESTYCJI – ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, dzięki któremu podatnik może uzyskać ulgę podatkową z tytułu realizacji nowej inwestycji. Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z realizacją nowej inwestycji. PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne, powodując, że inwestycja może być zrealizowana na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Jednak lokalizacja inwestycji oraz wielkość firmy ma wpływ na dopuszczalną wielkość pomocy (zwolnienia z podatku). Intensywność pomocy natomiast na podstawie no- wych wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027 wynosi: • 50% – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, święto- krzyskie, warmińsko-mazurskiego, podregion sie- dlecki • 40% – kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, ma- łopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny, z wyjątkiem podregionu sie- dleckiego • 35% – region warszawski stołeczny – obszary nale- żące do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz | MATERI Ł PROMOCYJNY W ielkość zwolnienia z podatku oblicza się w na- stępujący sposób: Zwolnienie z podatku = KKNI * intensywność pomocy KKNI – koszty kwalifikowane nowej inwestycji to: kwalifi- kowane nakłady inwestycyjne, np. koszty związane z naby- ciem gruntów, cena nabycia środków trwałych, koszt roz- budowy lub modernizacji istniejących środków trwałych, cena nabycia WNiP związanych z transferem technologii, koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budyn- ków i budowli albo 2-letnie koszty pracy zatrudnienia no- wych pracowników.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz