SUKCES PO POZNAŃSKU 7-8/2022

10 | | LIPIEC/SIERPIEŃ 2022 VIVA SENIORZY! to największe w Polsce targi produktów i usług dla seniorów. Wspólnie ze współorganizatorami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Centrum Inicjatyw Senioralnych zapraszamy na wydarzenie, które rozpocznie się 30 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. TEKST: PAULINA KAJEWSKA | ZDJĘCIA: GRUPA MTP OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO SENIORÓW P odczas 11. edycji targów Viva Seniorzy! nie za- braknie spotkań z ekspertami medycznymi oraz instruktorami zajęć ruchowych. Planowane są różnorodne warsztaty: florystyczne, ogrodnicze, ręko- dzielnicze, z komunikacji cyfrowej oraz z bezpieczeństwa seniorów w domu i poza nim. Seniorzy będą mogli sko- rzystać z porad prawnych, porad dotyczących świadczeń emerytalnych oraz innych. Ciekawą atrakcją będzie tor testowy pojazdów elektrycznych o powierzchni blisko 200 m.kw firmy Electroride. Będzie tam można wypróbować wybrany pojazd, sprawdzić jego funkcjonalność i uzyskać wszystkie informacje o możliwości dofinansowania na za- kup ze środków PFRON. Seniorzy będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty gastronomicznej, w specjalnie przygotowanej strefie, z której doskonale widoczna jest scena główna, na któ- rej odbywać się będą występy, pokazy, zostaną wręczone nagrody dla najaktywniejszych seniorów w Wielkopol- sce oraz przyznane zostaną nagrody w Konkursie Laur Seniora. Celem konkursu jest szeroka promocja dedyko- wanych specjalnie seniorom produktów, usług lub dzia- łań, wyróżniających się pod względem funkcjonalności lub zaspokajających potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej. Każdego wieczoru nie zabraknie, już trady- cyjnie gwiazd polskiej sceny muzycznej. Bilety już dostępne w sprzedaży: https://mtp-link.pl/6yals Więcej informacji na stronie internetowej: www.vivaseniorzy.pl oraz na FB: @VivaSeniorzy z

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz