Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 10 WOKÓŁ BRANŻY KESSEL to wiodący producent urządzeń służących do odprowadzania ścieków. W ofercie firmy znaj- dziemy między innymi urządzenia przeciwzalewowe, przepompownie, wpusty i odpływy, a także separa- tory niezbędne do wykonania prawidłowej instala- cji kanalizacyjnej. Jak firma poradziła sobie w dobie pandemii, opowiada kierownik sprzedaży krajowej Marcin Mazurkiewicz. Za nami 2020 rok, czas wyjątkowy dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy mu- sieli znaleźć własną receptę na prowadzenie działalno- ści w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Jak ten rok podsumowałby KESSEL? Marcin Mazurkiewicz, kierownik sprzedaży krajo- wej KESSEL Sp. z o.o.: Kessel w Polsce, mimo rzeczywi- stości, w której się znaleźliśmy w 2020 roku, jest firmą ciągle bardzo dynamicznie rozwijającą się. Wzmac- niamy cały czas silne pola, a kompetencje przenosimy na kolejne obszary. Słowem kluczem minionego roku, odmienianym przez wszystkie przypadki, była „dostęp- ność”. Zarówno nasz zakład w Lenting, jak i zakład pro- dukcyjny w Polsce jest w bardzo małym stopniu zależny od dostawców z krytycznych obszarów; duży procent naszych produktów powstaje w oparciu o komponen- ty własne. To dzięki temu oraz pracy z zachowaniem reżimów sanitarnych ani na moment nie przerwaliśmy produkcji. Chciałbym podkreślić, że podstawę sukcesu firmy w dalszym ciągu stanowią ludzie. Doświadczony ze- spół, potrafiący szybko przystosować się do zmienia- jących się warunków, to zespół, który słucha potrzeb klienta. Nasz zespół obsługi klienta, przechodząc czę- ściowo na tryb pracy zdalnej, od początku wyposażony w odpowiednie narzędzia i komunikatory, bił kolejne rekordy w ilości opracowywanych ofert, a zespół tere- nowy, cały czas blisko klienta, choć czasem nie bez- pośrednio, pozyskiwał kolejne intratne zamówienia. Do tego sukcesywnie rozbudowujący swoje moce pro- dukcyjne zakład w Biskupicach Podgórnych pozwolił nam na realizację w rekordowo krótkim czasie dosta- wy całych systemów podczyszczenia i odprowadzenia ścieków na kolejne obiekty referencyjne. Dzięki temu udało nam się zakończyć rok 2020 na poziomie o kilka procent wyższym od poprzedniego. Czy zmieniły się zachowania konsumenckie klientów? Klienci coraz częściej dokonują zakupów od firm, któ- rym ufają, w czasach, gdy tworzenie trwałej relacji sta- je się nieco bardziej skomplikowane. W ostatnim roku z pewnością klienci zwracali uwagę na stosunek jako- ści do ceny oferowanego produktu. Firma Kessel histo- rycznie budowała swoje zaufanie poprzez dostarczanie produktów wysokiej jakości, wspierając asystą kompe- tentnego zespołu technicznego oraz stale rozwijającego się działu serwisu, niezwykle istotnego z punktu widze- Kluczem do sukcesu firmy KESSEL była dostępność Marcin Mazurkiewicz, kierownik sprzedaży krajowej KESSEL Sp. z o.o. W roku 2020 bardzo mocno rozwinęła się sprzedaż urządzeń z obszaru małej infrastruktury, tj. budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, najmniej dotknięte obecną sytuacją. Wyraźny wzrost nastąpił w segmencie pompowni przydomowych, urządzeń przeciwzalewowych oraz cały czas wpustów, szczególnie tych technicznych.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz