Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 14 WOKÓŁ BRANŻY Marka AFRISO z powodzeniem od wielu lat wspiera spe- cjalistów w wykonywaniu instalacji c.o. i c.u.w. O tym, jak firma poradziła sobie w czasie pandemii, opowiada dyrek- tor sprzedaży AFRISO – Krystian Radwan. Za nami 2020 rok, czas wyjątkowy dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy mu- sieli znaleźć własną receptę na prowadzenie działalno- ści w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Jak ten rok podsumowałoby AFRISO? Krystian Radwan, dyrektor sprzedaży AFRISO: Rok 2020 był specyficzny i wymagający. Na początku za- powiadał się dobrze, potem – w miarę postępu sytu- acji pandemicznej – wkradły się niepewność i niepokój. Jako organizacja szybko zareagowaliśmy i przeszliśmy do fazy działania. Przydała się elastyczność w działaniu, którą od dawna rozwijamy i cenimy w AFRISO. Udało się nam dzięki temu sprawnie realizować misję firmy, czyli wsparcie specjalistów w sprawnym wykonaniu in- stalacji c.o. i c.w.u. Mimo niespotykanych okoliczności AFRISO rozwijało się harmonijnie – zatrudniliśmy no- wych pracowników, wprowadziliśmy na rynek kolejne interesujące produkty, mocno inwestowaliśmy w tech- nologie informatyczne (co zaprocentowało, kiedy siłą rzeczy przenieśliśmy dużą część kontaktu z klientami do Internetu), ustawicznie podnosiliśmy jakość wyro- bów i obsługi klienta, kontynuowaliśmy ekspansję na rynki wschodnie. Czy zauważyliście Państwo nowy trend w zakupach dokonywanych w Państwa kategorii produktowej? Dostrzegamy przede wszystkim nasilenie trendów w obszarze automatyzacji kotłowni i oszczędności cza- su na montaż dzięki użyciu gotowych komponentów. Te trendy były obecne już wcześniej, a my potrafiliśmy na nie odpowiednio zareagować – dlatego AFRISO do- starcza kompleksowe rozwiązania z zakresu regulacji w gotowych układach mieszających przystosowanych właściwie do każdej kotłowni i na każdą kieszeń in- westora. Kolejny trend to urządzenia współpracujące z pompą ciepła – dynamiczny rozwój tej kategorii ma bardzo pozytywne przełożenie również na nasz biznes. Dodatkowo wszystkie te rozwiązania są dostępne obec- nie dla instalatora praktycznie od ręki – bezpiecznie, bez ruszania się z inwestycji, dzięki platformom B2B naszych dystrybutorów. Bardzo mocno wspieramy ich w tym obszarze. Rozwój w czasach pandemii Dostrzegamy przede wszystkim nasilenie trendów w obszarze automatyzacji kotłowni i oszczędności czasu na montaż dzięki użyciu gotowych komponentów. Te trendy były obecne już wcześniej, a my potrafiliśmy na nie odpowiednio zareagować – dlatego AFRISO dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu regulacji w gotowych układach mieszających przystosowanych właściwie do każdej kotłowni i na każdą kieszeń inwestora. Jakie rozwiązania wprowadziliście w minionym roku, aby świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami? Postawiliśmy na solidne, przemyślane przygotowanie zespołu handlowego do bezpiecznej pracy w nowych warunkach w terenie, biorąc pod uwagę krajowe ob- ostrzenia sanitarne i wytyczne naszych partnerów handlowych. Wyposażyliśmy również naszych han- dlowców w niezbędne narzędzia informatyczne, by bezproblemowo mogli przejść w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. W centrali firmy zadbaliśmy o ścisły re- Krystian Radwan, dyrektor sprzedaży AFRISO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz