Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 16 WOKÓŁ BRANŻY Pandemia koronawirusa zweryfikowaładotychcza- sowymodel funkcjonowa- nia wielu firm. Internet, który wydawał się narzę- dziem zaniedbanym, dziś wcodziennychkontaktach stał się codziennością. O tym, jak Onninen wyko- rzystuje potencjał działań on-line w dobie pandemii, opowiada Wiktor Kępiń- ski, dyrektor zarządzają- cy, członek zarządu. Za nami 2020 rok, czas wyjątkowy dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy mu- sieli znaleźć własną receptę na prowadzenie działalno- ści w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Jak ten rok podsumowałby Onninen? Wiktor Kępiński, dyrektor zarządzający, członek zarządu: Grupa Kesko jest spółką giełdową i nie mo- żemy jeszcze podać finalnych danych finansowych za 2020, ale z pewnością był to rok pełen niezaplanowa- nych wyzwań. Zanotowaliśmy wzrost obrotów o kilka procent, natomiast wynik EBITA wzrósł o kilkadziesiąt procent. Jak większość firm, największe spowolnienie odnotowaliśmy w drugim kwartale, ale w obliczu pan- demii zdrowie pracowników i klientów było najważ- niejsze. Zachowaliśmy sprawność funkcjonowania. Dziś z pewnością każdy zastanawia się, czy procesy bizne- sowe ulegną trwałym zmianom. Pandemia pokazała na przykład, że praca w trybie zdalnym też jest możliwa, że można uniknąć wielu delegacji i spotkań, a co za tym idzie – zaoszczędzić czas poświęcany na dojazdy. Nauczyliśmy się realizować spotkania i negocjować poprzez wideokonferencje. Nie tylko nas czeka głębsza dyskusja, jak zorganizować się w przyszłości. Niektó- Internet otworzył wiele nowych możliwości re zmiany okazały się korzystne i nie wrócimy już do przeszłości. Czy zmieniły się zachowania konsumenckie klientów? Z roku na rok klienci stają się coraz bardziej cyfrowi i również w branży materiałów technicznych w większo- ści korzystają już z urządzeń mobilnych. Jednocześnie wyraźnie widać, że czas staje się jednym z najważniej- szych dóbr luksusowych. Pociąga to za sobą poważne zmiany w sposobie obsługi, a także budowaniu relacji i doświadczeń zakupowych. Właśnie dlatego Onninen od dłuższego już czasu działa w modelu wielokanało- wej sprzedaży omnichannel. Łączymy sprzedaż trady- cyjną ze sprzedażą internetową. To klient decyduje, w jaki sposób będzie przebiegał jego proces zakupowy. Instalatorzy coraz chętniej kupują przez Internet i wy- raźnie rośnie ilość rejestracji na platformie zakupowej OnnShop. W każdej chwili mogą jednak zdecydować, że sfinalizują zamówienie w jednym z naszych oddzia- łów, a w sieci zweryfikują jedynie dostępność lub dane produktowe. Niezależnie, który kanał zakupu wybiera klient, w każdym chce czuć się komfortowo, a Onninen spełnia właśnie tę potrzebę. Wiktor Kępiński, dyrektor zarządzający, członek zarządu FOT.ONNINEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz