Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 20 TYM ŻYJE BRANŻA Początek roku to czas podsumowań. To również moment, w którym znane są wyniki sprzedażowe za ostatni kwartał minionego roku. Z tej okazji Stowarzyszenie Produ- centów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało raport ukazujący kondy- cję branży instalacyjno-grzewczej za czwarty kwartał. Pełny raport podsumowujący rynek urządzeń grzewczych w 2020 roku ukaże się na wiosnę. Czwarty kwartał 2020 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce IV kwartał roku w branży instalacyjno-grzewczej jest zwykle kontynuacją szczytowej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczych w II kwartale, z lekką tendencją spadkową. Obecny rok trudno porównać do poprzednich lat ze względu na wpływ pandemii korona- wirusa na gospodarkę, zarówno w Polsce, jak i w Euro- pie. Tradycyjna tendencja się utrzymała, jednak pomimo pozytywnego wyniku, widać było wyraźne osłabienie dy- namiki sprzedaży w większości grup produktowych urzą- dzeń grzewczych. Wyniki w niektórych przypadkach są zaskoczeniem i dość trudno było uzyskać z rynku jakieś logiczne uzasadnienie. Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce daje sobie, jak dotąd, całkiem nieźle radę w no- wej sytuacji, o czym świadczą osiągnięte wzrosty obro- tów w branży jako całości w całym 2020 roku, chociaż oczywiście nie w równym stopniu w poszczególnych gru- pach produktowych i działalności gospodarczej. Więk- szość respondentów wyrażała zdanie, że koronawirus nie miał większego wpływu na wyniki branży, jednak drążąc kwestie wpływu koronawirusa na branżę instalacyjno- grzewczą w IV kwartale 2020 roku, można było usłyszeć o pewnych barierach w pracy instalatorów w kontaktach z klientami końcowymi, spowodowanych obawą o zara- żenie się podczas drugiej fali pandemii w Polsce, która rozpoczęła się na dobre właśnie w IV kwartale. Także sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, zmieniająca się w efekcie wpływu pandemii koronawirusa na gospo- darkę, wywarła z pewnością swój wpływ na wyniki osią- gnięte w branży instalacyjno-grzewczej w IV kwartale 2020 roku. FOT. PEXELS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz