Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 26 ZIELONA ENERGIA Rynek fotowoltaiki w Polsce Rynek fotowoltaiki w Polsce cały czas się rozwija. Sprzyjają temu programy rządowe dofinansowujące inwestycje zarówno dużych inwestorów, jak i prosumentów indywidualnych w zakresie wyboru oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Jak wskazują wyniki aukcji OZE, przeprowadzone pod koniec 2020 roku, również bieżący rok będzie sprzyjający dla dalszego rozwoju rynku zielonej energii w Polsce. UWARUNKOWANIA PRAWNE NA RZECZ WSPARCIA FOTOWOLTAIKI W POLSCE Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez IEO, pod- stawą prawną do zobowiązań Polski w zakresie udziałów energii z OZE w energii finalnej w 2020 roku jest Dy- rektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowa- nia energii ze źródeł odnawialnych. Cel dla Polski został ustalony w ww. dyrektywie na poziomie minimum 15%. W celu realizacji powyższych zobowiązań w 2010 roku rząd zatwierdził i przesłał do Komisji Europejskiej „Krajo- wy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawial- nych” (KPD). Według KPD największy wkład w realizację przyjętego celu miało wnieść ciepło (54%), a następnie energia elektryczna (25%) i biopaliwa łącznie z trans- portem elektrycznym (21%). Energia z instalacji foto- woltaicznych wnosi wkład do realizacji celu ogólnego, jak i celu sektorowego dotyczącego elektroenergetyki. RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE Rynek fotowoltaiki w Polsce znacząco przyspieszył, co jest widoczne w wartościach mocy zainstalowanej w PV w ostatnich latach. W październiku 2019 roku łączna moc zainstalowana przekroczyła granicę 1000 MW, a tym samym fotowoltaika dołączyła do grona gigawatowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Na koniec 2019 roku całkowita moc PV wyniosła prawie 1500 MW. Oznacza to niemal trzykrotny wzrost mocy w stosunku do roku 2018. Natomiast według stanu na I kwartał 2020 FOT.FOTOLIA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz