Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 28 ZIELONA ENERGIA FOT.ENERGY5 Dobór odpowiedniegomocowania domodułów fotowoltaicznych to kluczowy punkt procesu inwestycyjnego – odpowiada ono za stabilność i bezpieczeństwo użytkowania systemu. Z tego powodu warto stawiać na rozwiązania sprawdzonych producentów konstrukcji fotowoltaicznych, takich jak Energy5, który jako jedyny w Polsce otrzymał Krajową Ocenę Techniczną. P odczas wyboru mocowania należy uwzględnić rozmiar modułów, lokalizację inwestycji – z uwagi na strefy obciążeń wiatrem i śniegiem oraz zalecenia producenta dotyczące spo- sobu montażu. Inwestorzy oraz instalatorzy powinni wymagać od producenta konstrukcji badań w zakresie nośności elementów mocujących. Agresywne warunki atmosferyczne, takie jak silne porywy wia- tru czy burze o intensywnym przebiegu, stanowią poważne zagrożenie, mogące skutkować wypięciem modułów z elemen- tów mocujących. Nośność swoich mocowań potwierdza gostyniński pro- ducent Energy5 , który prezentuje obliczenia nośności klem. Kalkulacje wykonane są przy uwzględnieniu m.in. parametrów modułu, stref wiatru i śniegu oraz przyjętego obciążenia klem. → Zobacz obliczenia nośności Energy5 deklaruje nośność swoich mocowań również poprzez badania, przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej. Testy symulowały obciążenie konstrukcji wiatrem i śniegiem i potwierdziły, że układ konstrukcji wraz z modułami oraz ich mocowaniami odpowiada parametromwymaganym przez nor- my prawne. Właściwości funkcyjno-użytkowe mocowań Energy5 potwier- dzają także badania systemów w tunelach aerodynamicznych. Testom poddano systemy balastowe AERO, co pozwoliło na potwierdzenie poprawności zamocowań modułów przy od- działywaniu ponadnormatywnego wiatru do prędkości aż 140 km/h! Należy pamiętać, że element mocujący powinien być prze- badany pod kątem trwałości antykorozyjnej, tak aby mógł być dedykowany do stref o kategorii korozyjnej od C3 do C5 w zależności od lokalizacji instalacji fotowoltaicznej. Syste- my naziemne Energy5 wykonane są ze stali czarnej S320 pokrytej powłoką metaliczną Magnelis ® . Stosowana po- włoka to najbardziej skuteczne rozwiązanie wykorzystywa- ne w surowych warunkach środowiskowych, zawierających chlorki i amoniak. Magnelis ® tworzy zwartą powłokę ochron- ną nawet w miejscach poddanych procesom gięcia, tłoczenia czy profilowania. Energy5 dysponuje własnymi badaniami, przeprowadzonymi w komorze solnej. Wyniki potwierdzają, że stal ocynkowana ogniowo (pomimo dwukrotnie większej grubości warstwy cyn- ku) wykazuje kilkunastokrotnie mniejszą odporność korozyjną niż stal z powłoką Magnelis ® . ENERGY5 – CERTYFIKOWANY DOSTAWCA KONSTRUKCJI FOTOWOLTAICZNYCH Energy5 specjalizuje się w produkcji oraz projektowaniu kon- strukcji fotowoltaicznych do budowy mikroinstalacji, jak i elek- trowni fotowoltaicznych. Nowatorskie podejście projektowe oraz bogate doświadczenie eksperckie pozwoliło firmie zdobyć zaufanie ponad 600 klientów. Energy5, jako pierwszy i jedyny producent konstrukcji foto- woltaicznych, wprowadził do obrotu zestaw wyrobów, które posiadają Krajową Ocenę Techniczną. Dokument potwierdza spełnienie najbardziej zaawansowanych rozwiązań, wykracza- jących poza rozwiązania stosowane w ramach obowiązującej normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1. Upoważnia on firmę do sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B. Roczne moce produkcyjne Energy5 wynoszą 1 GW kon- strukcji naziemnych i 300 MW konstrukcji dachowych , przetestowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. artykuł sponsorowany Na co zwrócić uwagę przy wyborze mocowania do modułów fotowoltaicznych?

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz