Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 34 JAK TO DZIAŁA? W jednym z dotychczasowych wpisów na blogu ASK Caleffi (www.caleffi.com/poland/pl/blog) wspomniałem o tym, że sprawność systemu to słowo klucz dla instalacji wyposażonych w pompy ciepła. W tekście pojawiły się elementy, które wymagane są do utrzymania instalacji w doskonałym stanie przez cały okres jej funkcjonowania. Dziś chciałbym uzupełnić tę listę o produkt, który w naszych instalacjach pojawia się sporadycznie, a jest niezwykle istotnym elementem. Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić separatorom powietrza. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie: do czego służy separator powietrza? Odpowiedź wydaje się prosta – do usuwania powietrza. I w zasadzie tutaj ujawnia się powód, dlaczego tego typu produkt nie jest powszechnie stosowany. Bo skoro jego zadaniem jest usuwanie powietrza, to takie samo zadanie przecież pełni automatyczny odpowietrznik, który jest wie- lokrotnie tańszy. To błąd, który popełnia duża część osób. Aby wyjaśnić różnicę pomiędzy separatorem powietrza a automatycznym odpowietrznikiem , należy uzmy- słowić sobie, że powietrze może w instalacji występować w postaci rozpuszczonej. Ilość powietrza, która może zostać rozpuszczona w wodzie, jest zależna od ciśnienia i temperatury. Zależność ta jest opisana Prawem Henry’ego (wykres przedstawiony poni- żej), które przedstawia ilość powietrza w litrach rozpusz- czonego w m 3 wody w zależności od temperatury. Pompy ciepła – jak zapewnić najwyższą sprawność układu? Powietrze rozpuszczone w zimnej wodzie używanej do na- pełniania i uzupełniania instalacji jest uwalniane podczas podgrzewania wody. Na przykład w instalacji o pojemności 1000 l podczas podgrzewu wody od 20 do 80°C (pozioma strzałka) przy ciśnieniu bezwzględnym 2 bar ilość powie- trza uwolnionego wyniesie do 18 l (zmiana z ilości powie- trza rozpuszczonego z 35 do 17 l). (Patrz Wykres 1). Powietrze uwolnione z wody w ten sposób ma postać mi- kropęcherzyków o średnicach rzędu dziesiątych części mili- metra. W instalacjach grzewczych i chłodniczych występują elementy, w których proces formowania się mikropęche- rzyków odbywa się w sposób ciągły, na przykład w kotłach oraz urządzeniach działających w warunkach kawitacji. Tak powstałe mikropęcherzyki wędrują wraz z tłoczonym czynnikiem w całej instalacji, mając negatywny wpływ na jej działanie. Wykres 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz