Wszystko Działa 1/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2021 36 Złączki firmy Viega wyposażone są w profil gwarantujący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Jeśli kształtka nie zostanie prawidłowo zaciśnięta, zostanie to od razu zauważone podczas próby szczelności. JAK TO DZIAŁA? Dzięki technologii zaprasowywania na zimno, można łączyć rury o wiele szybciej i bardziej ekonomicznie niż w przypadku lutowania czy spawania. Takie rozwiązanie jest również znacznie bezpieczniejsze. Wszystkie złączki Viega wyposażone są w profil SC-Contur, powodujący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Każde niezaprasowane połączenie zostanie więc natychmiast zauważone podczas próby szczelności lub napełniania systemu. Eliminujemy w ten sposób ryzyko wystąpienia awarii przy uruchamianiu instalacji, co groziłoby poważnymi szkodami. Prawidłowo zaciśnięta kształtka pozostaje trwale szczelna. T echnologię połączeń zaprasowywanych firma Viega wprowadziła do masowej produkcji już ponad 25 lat temu. Dziś rozwiązanie to stopniowo zastępuje trady- cyjne metody łączenia rur. Powody są oczywiste. Zapra- sowywanie pozwala zaoszczędzić nawet do 80% czasu w porównaniu z lutowaniem czy spawaniem, w zależ- ności od średnicy kształtek, co czyni tę technikę zdecy- dowanie bardziej ekonomiczną. Ponadto nie używamy tutaj otwartego płomienia, dzięki czemu montaż jest bezpieczniejszy i nie powoduje ryzyka pożaru. Profil SC-Contur stosowany w złączkach firmy Viega eliminuje również inne zagrożenie, związane z pracami montażowymi. Jeśli jakakolwiek kształtka nie została poprawnie zaprasowana, punkt ten jest od razu widocz- ny podczas kontroli szczelności lub podczas napełnia- nia systemu. Dzięki temu mamy pewność, że później nie dojdzie do żadnych wycieków podczas eksploatacji instalacji grzewczej lub wody użytkowej. DO WODY I DO GAZU Działanie profilu SC-Contur jest sprawdzone i nieza- wodne. W przypadku metalowych systemów zapraso- wywanych, takich jak Profipress (miedź) lub Sanpress Inox (stal nierdzewna) w konstrukcji złączki zastoso- wano niewielki kanalik, przebiegający obok pierścienia uszczelniającego. Powoduje on, że z niezaprasowanej kształtki zawsze będzie wyciekało medium. Dopiero po poprawnym zaciśnięciu, połączenie staje się trwale szczelne. Rozwiązanie to działa nie tylko w przypadku wody lub innych cieczy, ale również w instalacjach ga- zowych czy sprężonego powietrza. Bezpieczny montaż instalacji: połączenia zaprasowywane z profilem SC-Contur Systemy Viega, takie jak Profipress (stosowany m.in. w instalacjach grzewczych i sanitarnych), Profipress G (instalacje gazowe) czy Sanpress Inox, gwarantują niezawodne wykrywanie niezaprasowanych połączeń w próbach szczelności w całym zakresie ciśnień od 0,1 do 0,65 MPa (dla wody) lub od 22 hPa do 0,3 MPa (dla powietrza lub gazów obojętnych). To samo dotyczy FOT.VIEGA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz