Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 10 WOKÓŁ BRANŻY Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE to od lat największe spotkanie przedstawicieli branży, gdzie kompleksowo prezentowana jest oferta wiodących producentów oraz dostawców urządzeń, technologii i usług z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej. Branża instalacyjna ponownie spotka się w Poznaniu już za dwa miesiące, w dniach 25-27 kwietnia. Targi Instalacje już w kwietniu! POZYTYWNE NASTROJE BRANŻY INSTALACYJNEJ Pomimo trudnej sytuacji gospo - darczej na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19, branża insta - lacyjna jest w dobrej kondycji i od - notowała w minionym roku wzrosty, pokonując czasowe problemy z do - stawą surowców i podzespołów do produkcji urządzeń grzewczych i elementów instalacji. Ponad 76% instalatorów, zapytanych o sytuację na rynku usług instalacyjnych, oce - nia ją jako dobrą lub bardzo dobrą. Pomyślne informacje płynące wprost z branży zwiastują, że te - goroczne Targi Instalacje po raz kolejny staną się na kilka dni stoli - cą całej branży instalacyjnej, gdzie cenne dla siebie informacje znajdą nie tylko instalatorzy i dystrybuto - rzy, ale również inwestorzy indy - widualni, którzy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy dotyczą - ce ekologicznych rozwiązań insta - lacyjnych dla domu, ale również dzięki szerokiej ofercie wystawców, zdobędą niezbędną i rzetelną wie - dzę bezpośrednio od producentów i dystrybutorów. BOGATA OFERTA TARGOWA Na tegorocznych Targach Instala - cje odwiedzający będą mogli po - znać szeroką ofertę producentów i dystrybutorów urządzeń ściśle związanych z Odnawialnymi Źró - dłami Energii. Będzie można zoba - czyć liderów branży prezentujących pompy ciepła, rekuperatory, mo - duły fotowoltaiczne czy kotły na biomasę. Ważną częścią ekspozycji Targów Instalacje będą sprzężone ze sobą systemy ogrzewania, oświe - tlenia, zamykania czy podlewania – składające się na Smart Dom. FOT.:F OTOBUENO FOT.:F OTOBUENO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz