Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 20 TYM ŻYJE BRANŻA W ydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynie - rii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfe - ry Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w  II bezpłatnej Konferencji Nauko - wo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, re - alizowanej w formie online, prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, która odbędzie się 25 marca 2022 r. Celemkonferencji jest stworzenie platformywymianywie - dzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowa - nia szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów, przyczyni się do zwiększe - nia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach. Patogeny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposoby ich rozprzestrzeniania Paulina Kołat-Brodecka Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo i komfort na bloku operacyjnym? Igor Madej Dolnośląskie Centrum Onkologii Comparison of four operating room ventilation systems regarding Recovery Degree, Cleanliness Recovery Rate and Air Change Effectiveness in an ultra-clean area Jos Lans Medexs & Jan Snel Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych Mirosław Szyłak-Szydłowki Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 Sylwia Szcześniak Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych Amelia Staszowska Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Analiza porównawcza uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych Paweł Borowiecki Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Komfort cieplny w szpitalach – przegląd stanu wiedzy Anna Bogdan Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections Petri Kalliomaki Turku University of Applied Sciences Produktywność i dobrostan chirurgów – wyniki badań ankietowych Dominika Ćwiklińska Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PODCZAS KONFERENCJI PRZEDSTAWIONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE REFERATY: Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły Naczelna Izba Lekarska oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz