Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 25 artykuł sponsorowany FOT.IMMERGAS OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA współczynnik COP, obrazując stosunek wytworzonej przez pompę ciepła energii cieplnej do pobranej przez nią energii elektrycznej. Najwyższa klasa efektywności energetycznej dla pomp ciepła, wysoki współczynnik COP i wykorzystanie powietrza jako źródła energii sprawiają, że pompy ciepła objęte są dofinansowaniem w programie Czyste Powietrze. Listę urządzeń objętych programem Czyste Powietrze znaj - dziesz na https://lista-zum.ios.edu. Właściciele budynków, którzy zdecydują się na instalację hybrydowych pomp cie - pła, mogą również skorzystać z ulgi termomodernizacyj - nej. Odliczenia od podatku można dokonać przy składaniu oświadczenia podatkowego za rok, w którym dokonano za - kupu urządzenia. Należy pamiętać, że do udokumentowania poniesionego wydatku należy posiadać fakturę. Wysokość ulgi termomodernizacyjnej wynosi do 53 000 PLN. HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA A INNE FORMY OGRZEWANIA Hybrydowa pompa ciepła z powodzeniem zastępuje inne formy ogrzewania. Dzięki zaawansowanej technologii jest w stanie pracować w temperaturze do -25°C. W takich tem - peraturach zarówno ogrzeje nasz dom, jak również zapewni stały dostęp do ciepłej wody użytkowej. Ze względu na moż - liwości podgrzewu wody użytkowej Magis COMBO występu - je w dwóch wersjach: • z kotłem dwufunkcyjnym (Magis COMBO V2), • z kotłem jednofunkcyjnym (Magis COMBO Plus V2) z moż - liwością podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u. Jest w stanie zasilić instalację czynnikiem o temperaturze do 65°C przy pracy pompy ciepła oraz do 80°C przy pracy kotła gazowego. System Magis COMBO to nie tylko ogrzewanie i ciepła woda użytkowa, przy wykorzystaniu klimakonwek - torów czy instalacji płaszczyznowej – hybrydowa pompa cie - pła może być źródłem chłodu dla budynku w okresie letnim. Hybrydowe pompy ciepła objęte są bezpłatną 5-letnią gwa - rancją producenta. Dzięki temu masz pewność, że Twoje urządzenie znajduje się pod opieką specjalistów, ewentualne naprawy wykonane zostaną tylko na oryginalnych częściach i – co ważne – nie zaskoczą Cię nieprzewidziane wydatki. Wystarczy jedynie zarejestrować urządzenie w panelu klien - ta na www.immergas.pl oraz wykonywać coroczne przeglą - dy gwarancyjne. MONTAŻ POMP W NOWYM BUDOWNICTWIE. ZA CZY PRZECIW? Kiedy jednak powinniśmy wybrać „tradycyjną” pompę cie - pła? Warto rozważyć taki montaż w nowym budownictwie, w którym nie ma przyłącza gazowego. Doprowadzenie gazu zazwyczaj jest dość kosztowne i montaż samej pom - py będzie po prostu tańszy. Pompy ciepła z powodzeniem sprawdzą się również w budynkach charakteryzujących się wysoką termoizolacją, gdzie straty ciepła są niewielkie. In - westorzy zastanawiają się nad montażem pompy ciepła, po - równując jej cenę do innych źródeł ciepła, jak kotły na pelet czy ekogroszek. Początkowo wybór tych drugich wydaje się tańszym rozwiązaniem. Nie należy jednak zapominać, że montaż kotła na paliwa stałe wiąże się z koniecznością wybudowania komina, co nie jest najtańszą inwestycją. Ko - cioł taki, zazwyczaj dość spory, musi również znajdować się w kotłowni o odpowiednich wymiarach, a na składo - wanie opału będziemy również potrzebować odpowiednie pomieszczenia. Jeśli zsumujemy koszty, okaże się, że mon - taż pompy jest bardziej opłacalny, szczególnie dlatego, że pompy są bezobsługowe i nie wymagają naszego dodatko - wego zaangażowania. Podsumowując, przy wyborze rozwiązania należy wziąć pod uwagę warunki techniczne budynku, zapotrzebowanie na ciepło i wymagania mieszkańców. Należy zwrócić szcze - gólną uwagę na koszty pośrednie, jak: koszty wybudowania komina czy kotłowni, a nie jedynie na cenę samego urzą - dzenia. Ważna przy wyborze powinna być dla nas również ochrona gwarancyjna, jaką objęte jest urządzenie oraz czy jest ona płatna czy też nie. Pompy ciepła i hybrydowe pom - py ciepła Immergas posiadają 5-letnią bezpłatną gwarancję. Zobacz, jak działa pompa ciepła Immergas https:// www.youtube.com/watch?v=GxEMN3QHPZk. Dowiedz się więcej na: immergas.pl FOT.IMMERGAS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz