Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 10 WOKÓŁ BRANŻY Rozwój pandemii koronawirusa zaskoczył nas wszystkich. Plany, strategie sprzedaży musiały zostać zredefiniowane. Nastąpił pro- ces dostosowania się do Nowej Normalności. Pojawia się jednak pytanie, jak branża będzie funkcjonować, na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę? Na te i inne pytania odpowiada To- masz Boruc, dyrektor zarządzający w Polskim Związku Pracodaw- ców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klima- tyzacji i Wentylacji ZHI. Apokalipsa 2020 czy Nowa Normalność? P od koniec ubiegłego roku napisałem tekst o zna- miennym tytule „Apokalipsa 2020. Czy jeszcze nie te- raz?”, odnosząc się do pojawiającego się oczekiwania pogorszenia się koniunktury w roku 2020, bo „cykle koniunkturalne”, bo „przegrzanie”, bo „bańka w bu- downictwie” itd… Jakże te wszystkie obawy wydają się dzisiaj nieistotne. Do końca marca rynek handlu hurtowego „szedł jak burza” i było nawet lepiej niż się spodziewaliśmy. I jak to mówił Mike Tyson: „każdy ma jakiś plan, dopóki nie dostanie pięścią w nos” – mieli- śmy fajne plany, ale cała gospodarka dostała cios mię- dzy oczy. Nie wiemy, na jak długo i jak bardzo skurczy się rynek budowlany, ale cios był bolesny i odzyskanie równowagi potrwa jakiś czas. FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz