Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 12 WOKÓŁ BRANŻY FOT.ADOBESTOCK Raport przygotowany przez SPIUG pokazuje, że I kwartał 2020 roku pomimo rosnących obaw związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa był dla branży instalacyjno-grzewczej pozytywny. Uśredniając zebrane opinie – branża zamknęła kwartał z 10% wzrostem. Kondycja branży instalacyjno- -grzewczej po I kwartale 2020 KONTYNUACJA Z ROKU 2019 W I kwartale 2020 roku sytuacja w branży instalacyj- no-grzewczej była kontynuacją z 2019 roku, pomimo pewnych zawirowań w marcu, spowodowanych pani- ką wywołaną przez koronawirusa. Wyniki osiągnięte ogólnie w branży instalacyjno-grzewczej, podobnie jak w poprzednich kwartałach, są w większości przypad- ków pozytywne. Ogólna dynamika wzrostów sprzedaży w I kwartale 2020 roku uległa dalszemu zmniejszeniu na różnym poziomie w różnych grupach produktowych. Nie brakowało głosów, że rozwój sprzedaży od począt- ku I kwartału wskazywał, iż 2020 rok może być rewe- lacyjny, jednak nikt nie brał pod uwagę negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę. Z dru- giej strony, w niektórych grupach produktowych nastą- pił pewien regres, co świadczy o tym, że rynek zaczął Wzrosty dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i niskoemisyjności.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz