Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 15 WOKÓŁ BRANŻY D o konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, czyli zespół eksper- tów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentu- jący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego, poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w konse- kwencji elementem jego promocji na rynku. Złoty Medal to nie tylko nagroda, to strategia promocji nagradzanych firm, która zaczyna się na targach Grupy MTP. Do konkursumogą być zgłaszane produkty i usługi, które będą prezentowanena stoiskach targowychorazwyróżniają sięna rynkudzięki swoimwalorom jakościowym, technologicznym czy użytkowym i mogą być wzorem dla innych. Najlepsze produkty targów Instalacje 2020 nagrodzone Złotym Medalem ZŁOTY MEDAL – WYBÓR KONSUMENTÓW Po werdykcie Sądu Konkursowego i przyznaniu Złotych Meda- li wybranym produktom, zaczyna się kolejny etap rywalizacji. Przedstawiciele branży i konsumenci mogą w osobnym kon- kursie „Złoty Medal – Wybór Konsumentów” oddawać swoje głosy na najlepszy w ich opinii produkt targów. Głosowania prowadzone są na stronie www.zlotymedal.com. Zachęcamy do głosowania! Sprawdzamy, jakie produkty zyskały prestiżowy Złoty Medal MTP. Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Sp. z o.o., Sp.k. zgłaszający i producent CALLA VERDE - COMFORT II Inwerterowa pompa ciepła Calla Verde M20 z hydro- boksem COMFORT II została zaprojektowana i wypro- dukowana w Heiztechnik. Technologia pracy pompy ciepła opiera się na wykorzystaniu najnowszego czyn- nika chłodniczego R452B, który opracowany został dla wysokowydajnych pomp ciepła. Pompa Calla Verde jest pierwszą w Polsce certyfikowaną i produkowaną pompą, w której zastosowano ten czynnik. Pompa skonfigurowa- na jest z kompaktowymhydroboksemCOMFORT II, który oprócz zbiornika CWU wyposażony został wmoduł insta- lacji grzewczej z pompami, zaworami, gru- pę bezpieczeństwa, magnetyczny separator zanie- czyszczeń oraz w automatykę zfunkcjądiagno- styki serwisowej i współpracy z systemem fo- towoltaicznym. ROBERT BOSCH Sp. z o.o. BOSCH EASYCONTROL - BEZPRZEWODOWY SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM I CIEPŁĄ WODĄ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ System sterowania pracą kotła grzewczego poprzez bezprzewodową komunikację między poszczególnymi elementami systemu ogrzewa- nia. Obsługa do 19 niezależnych stref (pomieszczeń) z indywidualnymi programami czasowymi, z głowicami termostatycznymi w standardzie radiowym oraz WLAN z routerem internetowym. Pełna modulacja mocy kotła i możliwość kompensacji pogodowej po podłączeniu czuj- nika temperatury zewnętrznej lub bez czujnika temperatury zewnętrz- nej poprzez dane pogodowe pobierane z Internetu. Pro- gramowanie czasów podgrze- wania ciepłej wody użytkowej. Nowatorski design regulatora CT200 z frontem w ko- lorze białym lub czarnym jest estetycznie spójny z wzor- nictwem kotłów kondensacyjnych Bosch Condens. GALMET Sp. z o.o., Sp.k. - zgłaszający i producent • COMPLETE - ZBIORNIK KOMBINOWANY DO POMP CIEPŁA Zbiornik kombinowany do pomp ciepła Complete łączy w jednej obudowie dwa osobne zbiorniki – emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej o poj. 250 l oraz bufor do instalacji c.o. o poj. 135 l. Dedykowany jest do współpracy z powietrznymi pompami ciepła. Kompaktowa konstrukcja po- zwala na oszczędność miejsca, a dobre parametry nagrzewu c.w.u. gwarantuje „wężownica w wężownicy” o powierzchni aż 3 m 2 . Izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia podwyższoną ochronę i niskie koszty eksploatacji. • MAXIMA COMPACT 7-12GT - NISKOTEMPERATUROWA, GRUNTOWA POMPA CIEPŁA ZE ZBIORNIKIEM C.W.U. Maxima Compact to komfort ogrzewania domu i wody za- mknięte w jednym urządzeniu. Oszczędność i wysoką wy- dajność potwierdza klasa energetyczna A++ i A+++. Gruntowa pompa ciepła Maxima Compact połączona ze zbiornikiem zapewnia maksymalny komfort i wysoką efek- tywność. Zbiornik c.w.u. wykonany jest ze stali nierdzewnej 316L i ma pojemność 170 l. Szybkie ogrzanie wody użyt- kowej zapewnia wężownica spiralna o powierzchni 3,6 m 2 . Całym systemem można wygodnie zarządzać także przez aplikację w telefonie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz