Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 8 WOKÓŁ BRANŻY Grupa MTP – organizator najważniejszych branżowych Targów Instalacyjnych — uruchomiła internetową platformę „Buy Poland”, która służy prezentacji potencjału eksportowego polskich producentów. BuyPoland.pl – wspieramy polskie firmy O becna sytuacja na globalnych rynkach zmusza firmy do zmian. Aby odnaleźć się w nowej sytuacji, przedsiębiorcy szukają nowych źródeł dostaw i kana- łów dystrybucji swoich produktów. Polska gospodarka jest mocno nastawiona na eksport – w ubiegłym roku jego wartość wzrosła o 5,5% w stosunku do roku 2018 i przewyższyła wartość importu. I to właśnie prezenta- cji potencjału polskich producentów ma służyć platfor- ma BuyPoland.pl. Zadaniem Buy Poland jest wsparcie przedsiębiorców w zdobywaniu zagranicznych kontrahentów. Interneto- wy katalog zawiera informa- cje o tysiącach producentów z najsilniejszych polskich branż. – Chcemy wesprzeć polskie firmy instalacyjne, otworzyć przed nimi szersze perspektywy rozwoju na ryn- kach zagranicznych – mówi dyrektor Targów Instalacje Mateusz Szymczak. Katalog firm jest cały czas uzupełniany, już zawiera informacje o blisko tysiącu przedsiębiorstw. Każde ma na stronie swoją wizytówkę – krótki opis działalności oraz dane adresowe, a także link do strony internetowej. Są to i duże, i małe firmy, sprzeda- jące swoje towary zarówno pod własnymi markami, jak i cudzymi. – Grupa MTP od wielu lat łączy biznes. Organizujemy targi, kongresy i konferencje – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes za- rządu Grupy MTP. – Mamy zasoby, znamy zagranicz- ne rynki, mamy wypracowane od lat kontakty i relacje z przedsiębiorcami, jesteśmy rozpoznawalną marką. Po- stanowiliśmy to wykorzystać do stworzenia BuyPoland. pl, które pomoże rozruszać polską gospodarkę w wielu sektorach po trudnym czasie pandemii i zastoju. Buy- Poland.pl to miejsce, gdzie przyszli kupcy będą mogli dowiadywać się o potencjale eksportowym polskich firm, opartym zarówno na ich własnych produktach, jak i wolnych mocach produkcyjnych. Dzięki promocji m.in. poprzez mailing, kampanie inter- netowe i telemarketing oraz bezpośrednią współpracę z zagranicznymi izbami i stowarzyszeniami, Buy Poland stanowi miejsce, na którym Grupa MTP aktywnie sku- pia uwagę kilkuset tysięcy przedsiębiorców z niemal wszystkich krajów świata. Są to głównie kupcy działają- cy w kluczowych dla Polski branżach proeksportowych, w tym także w handlu branży instalacyjnej . Bazy międzynarodowego biznesu Grupa MTP budu- je i aktualizuje od lat, a wiele spośród posiada- nych kontaktów stanowią dystrybutorzy, którzy re- gularnie odwiedzają po- znańskie targi, poszukując nowych kontrahentów. Platforma ta zatem nie ma być konkurencją dla targów, ale ich uzupełnie- niem. Pozwala na wyszu- kanie nowych kontaktów, jednak długoterminowe relacje buduje się przez bezpośrednie spotkania, a taką możliwość dają targi. – Jako organizator naj- ważniejszych wydarzeń branżowych, od niemal stu lat Grupa MTP integruje przedsiębiorców z całego świata i wspiera rozwój polskich marek na rynkach za- granicznych. Aktywnie promuje międzynarodowy handel i ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych. Grupę MTP wyróżnia zasięg i ranga realizowanych wydarzeń. Poza uznanymi w świecie imprezami targowymi reali- zuje także kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne i sportowe, w tym megaeventy, które rocznie przyciągają ponad 1 mln gości z całego świata – podkreśla Tomasz Kobierski. Grupa MTP BuyPoland.pl to miejsce, gdzie przyszli kupcy będą mogli dowiadywać się o potencjale eksportowym polskich firm, opartym zarówno na ich własnych produktach, jak i wolnych mocach produkcyjnych.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz