Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 10 WOKÓŁ BRANŻY Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Ser - wisowych to pierwsza organizacja zrzeszająca polskich in - stalatorów i serwisantów. Jako członkowie Stowarzyszenia, instalatorzy ramię w ramię z producentami, działamy wielo - płaszczyznowo – dbamy o lepsze warunki dla wykonawców, o dobry wizerunek i przyszłość zawodu, wyznaczając jedno - cześnie nowe standardy w branży. Sprawdź, dlaczego warto dołączyć do OSFIS JAK DZIAŁA OSFIS? Stowarzyszenie OSFIS powstało w roku 2017, z oddolnej inicjatywy polskich przedsiębiorców – właścicieli firm instalacyjnych i serwisowych, skupionych w branżowej grupie Czas na Hydraulika. Zauważyliśmy, że wszyscy podzielamy wspólne wartości i uwielbiamy to, co ro - bimy! Dlatego jesteśmy tak zaangażowani, inicjatywni i nieustannie poszukujący nowych rozwiązań. Zauważyliśmy także, że brak w naszej branży swoistego medium, spajającego producentów z instalatorami. Wła - śnie dlatego w skład OSFIS wchodzą członkowie zwy - czajni – właściciele i pracownicy firm instalacyjnych i serwisowych, a także członkowie wspierający, czyli wiodące marki branży, którzy podzielają nasze wartości i chcą być blisko instalatorów. PROJEKTY STOWARZYSZENIA OSFIS Takie połączenie znacznie zwiększa nasze możliwości, pomysły i siłę sprawczą. Dzięki temu jesteśmy także w stanie realizować szereg projektów, które są ważnymi elementami branży instalacyjnej. To między innymi: • Projekt edukacyjny #ZawódMożliwości. To sztan - darowy projekt Stowarzyszenia, wielopłaszczyznowe podejście do zawodu instalatora. Projekt Zawód Moż - liwości to szeroko zakrojona promocja naszej profe - sji jako zawodu możliwości; prowadzona z udziałem szkół, współorganizatorów projektu oraz instalatorów. Pokrewnym zadaniem jest przez to zmiana wizerunku instalatora w społeczeństwie. Wszyscy jesteśmy prze - cież odpowiedzialni za to, jak kojarzy się nasz zawód i czy młodzi ludzie będą zainteresowani wyborem tej FOT.OSFIS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz