Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 12 TYM ŻYJE BRANŻA Premiery targowe, no - wości produktowe, stre - fy tematyczne, konfe - rencje branżowe, strefa gastronomiczna i kon - kursy z nagrodami – to wszystko czeka odwie - dzających Targi INSTA - LACJE w dniach 25-27 kwietnia w Poznaniu. Święto branży instalacyjnej w Poznaniu SZEROKA OFERTA WYSTAWCÓW Tegoroczne Targi Instalacje zaoferują odwiedzającym bogatą ofertę producentów oraz dystrybutorów tech - nologii instalacyjnych związanych z OZE. W związ - ku z rosnącymi cenami prądu i gazu wiele osób szuka alternatywnych ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Dlatego podczas Targów Instalacje będzie można zobaczyć liderów branży prezentujących pom - py ciepła, rekuperatory, moduły fotowoltaiczne, kotły na biomasę czy dodatkowe technologie składające się na system Smart Dom. Wśród wystawców, którzy już potwierdzili swoją obecność na Targach Instalacje, są m.in. Purmo, NIBE, Grundfos, Brager, Heiztechnik, De Dietrich, Stiebel Eltron, Galmet, Fenix Polska, Defro, Fondital, Iglotech, Sika, Nowatech, Testo, Herz, Immer - gas, Kołton, Kessel, Pereko, Milwaukee, Vaillant, Gru - pa SBS, Fernox, Afriso, Womix, WOLF, Merazet, Defro Home, Gebo, Vacuflo czy KAN. ZŁOCI MEDALIŚCI GRUPY MTP W 2022 roku sąd konkursowy uhonorował dwanaście produktów wyróżniających się wysoką jakością i inno - wacyjnością na Targach Instalacje. Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia targów, 25 kwietnia, podczas uroczystości otwarcia targów. Wyróżnione innowacyjne produkty będzie można zobaczyć na stoiskach wystaw - ców Targów Instalacje. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwen - cji elementem jego promocji na rynku. W 2022 roku nagrodzono następujące produkty: Airmax 3 5-14GT – wysokotemperaturową pompę ciepła powietrze-wo - da firmy GALMET Sp. z o.o. Sp. K., Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-02 eco od BRAGER Sp. z o.o., COMFORT BDT – pompę cyrkulacyjną z zegarem cyfro - wym oraz kompaktowy zawór zmieszania pompowego MIXIT firmy GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o., kocioł Da - sPell NEXT 15, kocioł FLAT 11 oraz kocioł MaxPell Evo 450 Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HEIZTECHNIK Sp. z o.o., pompę ciepła NIBE S2125 firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., pakiet budowy kotłowni pompy ciepła firmy RZT Technika Grzewcza Łukasz Stachnik, przydomo - wą oczyszczalnię ZBS-5C/KP GSM od WOBET-HYDRET Sp.j. J. Cichecki, rozwiązanie QLEEN Profi Two fir - my Karlhans Lehmann KG oraz wentylator „Prana FutureLab Fan”, zgłoszony przez Prana Polska Sp. z o.o. i ECOVENTEAM Sp. z o.o. FOT.FOTOBUENO FOT.FOTOBUENO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz