Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 16 TYM ŻYJE BRANŻA Rekuperacja to rozwiązanie, które cieszy się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów. Potrzeba obniżenia rachunków za energię cieplną, zwiększenie komfortu dla użytkownika, a także spełnienie nowych wymo - gów w zakresie nowoczesnego budownictwa to główne motywy zachęcają - ce do montażu systemu. Instalacja rekuperacji – na co zwrócić uwagę W  nowoczesnym energooszczędnym, a przede wszystkim szczelnym domu dostarcze - nie odpowiedniej ilości czystego oraz usunięcie „zużytego” powietrza jest niezwykle ważne dla zdrowia domowników. Na tym systemie zdecy - dowanie nie warto oszczędzać. Nie polega to na kupowaniu najdroższego rekuperatora, ale podejściu do systemu rekuperacji jako całości. Począwszy od zrobienia bilansu powietrza, poprzez projekt oraz dobór instalacji i rekupe - ratora, a skończywszy na odpowiedniej regula - cji. Cała wentylacja oraz odzysk energii będzie działał tak dobrze jak najsłabsze jej ogniwo. PIERWSZY ETAP: PROJEKTOWANIE Zacznijmy od projektu. Zrobienie bilansu, cz yli określenie krotności wymiany powietrza w p oszcze - gólnych pomieszczeniach oraz na tej podstawie wykonanie projektu jest niezbędne. Nie musimy zlecać architektowi wy - konania projektu rekuperacji, jednakże bardzo ważne jest, aby architekt projektując dom, wiedział, że będziemy zakładać system rekuperacji w naszym budynku i projektować budynek z uwzględnieniem miejsca na tego typu instalację. Konieczne będzie uwzględnienie w projekcie domu miejsca na „schowa - nie” kanałów wentylacyjnych. Jeśli w domu piętrowym nie uwzględnimy odpowiedniej wysokości posadzki na piętrze, nie zmieścimy kanałów wentylacyjnych dla parteru. Zakła - dając, że będziemy mieli w naszym domu rekuperację, nie potrzebujemy kominów. Koszt ich wykonania (uwzględniając wykończenia, obróbki blacharskie itd.) to często ponad 50% kosztów systemu rekuperacji. Zlecając wykonanie rekuperacji profesjonalnej firmie, można być pewnym, że zajmie się ona przygotowaniem bilansu oraz projektu, na podstawie którego wykona sprawnie działającą instalację wentylacji. Sprawdźmy, czy firma, której powierzamy to zadanie, ma do - świadczenie branży. Popełnione błędy są często bardzo trudne do naprawienia oraz pochłaniają niepotrzebne koszty. Nowo - czesna instalacja rekuperacji oparta na plastikowych kanałach powinna być bakteriobójcza, co zapewnia zastosowanie jonów srebra. Warto poprosić firmę o stosowne certyfikaty od produ - centów. Bardzo ważna jest odpowiednia izolacja kanałów. Bez niej najlepszy rekuperator na niewiele się zda. Jeśli kanały będą słabo zaizolowane, fizyka nieubłagalnie do - prowadzi do skraplania i pojawienia się wody w naszej insta - lacji. W zimie odzysk ciepła będzie niezadawalający a latem będziemy podgrzewać powietrze. DOBÓR SPRZĘTU Na sprawnie oraz cicho działającą wentylację oraz wysoki od - zysk energii wpływa oczywiście klasa samego rekuperatora. Trzeba zwrócić uwagę na zastosowany w nim wymiennik, który jest sercem urządzenia. W przypadku wymienników krzyżowo przeciwprądowych coraz większą popularność zy - skują wymienniki „entalpiczne”, czyli takie, które oprócz energii odzyskują również wilgoć. Bardzo ważne są również użyte wentylatory, to one muszą bezawaryjnie i cicho dzia - łać przez wiele lat. Wybierając rekuperator, zwróćmy uwagę nie na oznaczenia rekuperatora, np. xxx350, a na faktyczną wydajność jednostki. Spytajmy, czy 350 m 3 jest osiągalnych przy 200 Pa (paskalach). Decydując się na rekuperator 350 m 3 przy 100 Pa może oznaczać, że rekuperator osiągnie za - ledwie 270 m 3 . Rekuperatory z „wyższej półki” mają wbudo - wany dość ważny system ConstansFlow, czyli wyrównywania FOT.TOPVAC

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz