Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 24 PopularnośćpompciepłajakoźródłaogrzewaniawPolscecałyczasrośnie.Najczęściej wybieranesąonedonowychbudynków,wktórych instalacjęmożnazaprojektowaćod podstaw. W przypadku już istniejących budynków korzystających z kotłów na paliwo stałe lub ogrzewania gazowego, lepszymwyborem będzie hybrydowa pompa ciepła, która łączy w sobie zalety obu sposobów ogrzewania. Jeśli ogrzewanie, to tylko hybrydowe – nowa definicja komfortu i bezpieczeństwa ZACHĘTY DO INSTALACJI POMPY CIEPŁA Coraz więcej osób decyduje się na instalację pompy ciepła. Są one promowane przez Unię Europejską, która chce uczy - nić z nich jedno z rozwiązań w walce ze zmianami klima - tycznymi oraz emisjami gazów cieplarnianych. Opracowane strategie i plany, takie jak Europejski Zielony Ład, zakłada - ją, że do 2030 roku ich udział w ogrzewaniu budynków ma się zwiększyć do 40% w wypadku budynków mieszkalnych i 65% w przypadku komercyjnych. Do montażu pompy ciepła zachęcają również dofinanso - wania. W Polsce można liczyć m.in. na dopłaty w ramach działającego od 2018 roku programu „Czyste Powietrze” czy w programie „Moje Ciepło”, którego uruchomienie pla - nowane jest w 2022 roku. Koszty poniesione na instalację pompy można również odliczać od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Choć kwoty, na które można liczyć, są spore, w wielu wypadkach tyczą się one wyłącznie no - wych budynków spełniających najbardziej aktualne wymogi Warunków Technicznych. HYBRYDOWE OGRZEWANIE – KIEDY WARTO O ile w wypadku nowych domów możliwe jest bezproble - mowe zaprojektowanie i stworzenie systemów grzewczych od podstaw, o tyle w przypadku starszych wiąże się to z ko - niecznością wymiany dotychczas stosowanego źródła ciepła na nowe. Żeby uniknąć sytuacji, w której dom będzie niedo - grzewany oraz żeby zwiększyć jego bezpieczeństwo energe - tyczne, niejednokrotnie stosuje się ogrzewanie hybrydowe – mówi Kamil Rdzanek, ekspert Immergas. Hybrydowy system ogrzewania korzysta najczęściej z kilku rodzajów paliw i łączy w sobie dwa lub więcej urządzeń grzewczych. Na rynku spotkać się można z jego różnymi ty - pami, ale coraz popularniejszym rozwiązaniem jest połącze - nie pompy ciepła typu powietrze-woda z kotłem gazowym. Ogrzewanie gazowe jest w Polsce często stosowane – według danych GUS w 2018 roku w ten sposób ogrzewało swoje domy 14% Polaków, co czyniło z gazu czwarty najpopular - niejszy rodzaj ogrzewania 1 . OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA FOT.IMMERGAS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz