Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 26 OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA W ofercie marki Purmo pojawił się nowy grzejnik płytowy – Purmo Flex, który jest rozwiązaniem mającym na celu maksymalne ułatwienie pracy instalatorów. Najważniejszą innowacją jest możliwość dowolnego wyboru położenia wkładki zaworowej w grzejnikach z podłączeniem środkowym, która dotychczas dostępna była tylko w wersji prawej. Budowa grzejnika płytowego Purmo Flex pozwala na łatwą zmianę pozycji wkładki zaworowej dzięki możliwości przełożenia jej z prawej na lewą stronę, co zapewnia wygodny i szybki montaż. PURMO FLEX – grzejnik wyjątkowo elastyczny T o, że grzejniki płytowe Purmo są dostępne w różnych rodzajach, typach, wymiarach czy kolorach, jest standar - dem dla klientów. Jednak nowy grzejnik Purmo Flex razem z dwiema wersjami dekoracyjnymi Plan Flex i Ramo Flex oferuje nowe, istotne rozwiązanie w zakresie indywiduali - zacji i elastyczności montażu. Przede wszystkim producent daje możliwość dowolnego wyboru położenia wkładki zawo - rowej w grzejnikach z podłączeniem środkowym, a dotych - czas na rynku była dostępna tylko wersja prawa. Budowa nowego grzejnika płytowego Purmo Flex pozwala na łatwą zmianę pozycji wkładki zaworowej dzięki możliwości prze - łożenia jej z prawej na lewą stronę, co zapewnia wygodny i szybki montaż. Pozwala to na maksymalną elastyczność zarówno w projektowaniu, jak i w trakcie montażu, ponie - waż centralne przyłącze grzejnika ułatwia rozplanowanie wyprowadzenia rur na etapie budowy. Dodatkowo wymiary przyłącza są identyczne dla wszystkich wielkości grzejników wielopłytowych. Dzięki temu instalację można rozplanować, a następnie wykonać przy pomocy szablonu montażowego Purmo bez konieczności montowania grzejników nawet przed samym ich doborem, znając tylko miejsce montażu (np. pod oknem). RÓŻNE MOŻLIWOŚCI Nowe grzejniki płytowe Purmo Flex to rozwiązanie zapew - niające najwyższy standard wśród grzejników płytowych zarówno pod względem designu, uniwersalności, jak i ła - twości montażu. Dzięki możliwości swobodnego wyboru po - zycji wkładki zaworowej, na której montowana jest głowica termostatyczna, ten sam grzejnik można zastosować jako prawostronny lub lewostronny. To duży atut zarówno w bu - downictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym, np. w biu - FOT.PURMO FOT.PUR MO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz